nlenfrde

Herken Ouderverstoting doet ook een beroep op integere 'jeugdrecht advocaten', daar veel ouders in de fuik van jeugdhulp/bescherming lopen en steeds meer de regie kwijt raken. Opnemen tegen dit soort instanties is nog een zwaardere klus dan je verweren in de rechtbank in een scheidingszaak.

Geachte heer de Bruijn,

Medio mei is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om een concreet plan uit te werken, waarmee het fenomeen ‘ouderverstoting’ bestreden kan worden. Bij ‘ouderverstoting’ wordt het contact met een van de ouders door het kind(eren) na een scheiding verbroken, onder zware mentale druk van de andere ouder. Binnen de gevestigde psychologie spreekt men dan o.a. van een ‘cross generational coalition, with emotional cut off’.

Rond de 16.000 kinderen raken jaarlijks betrokken bij een complexe scheiding[1].  Zij verbreken het contact met een van de ouders, onder zwaar manipulatieve druk van de andere ouder. De gevolgen zijn desastreus. Het kind en de verstoten ouder raken mentaal zwaar beschadigd, waarbij de ouder die verstoot geen kans krijgt om aan zich zelf te werken.

Pathogeen ouderschap/opvoeding leidt tot ‘ouderverstoting’ en is de 4e vorm van kindermishandeling, naast incest, geweld en verwaarlozing. De diagnose ‘cross generationalcoalition with emotional cutt off’, valt onder de DSM 5 specificatie V995.51 – psychische kindermishandeling.

Inzet van een professional(s) met aantoonbare ervaring in de familiesystemen, complex trauma en psychopathologie kan een enorm verschil maken, zeker als u weet dat er momenteel twee kinderen per uur (!) slachtoffer worden van ‘ouderverstoting’.

Logischerwijs is de combinatie van een advocaat en een ouder die mentaal niet in orde is, enorm schadelijk voor de andere ouder en het kind(eren). De advocaat werkt op deze manier mee aan de mentale beschadiging van het kind(eren) en de andere ouder en wordt op deze manier medeplichtig aan de mishandeling.

Wij doen hierbij dan ook een beroep op de jeugdrecht advocatuur om de maatschappij te ondersteunen bij de bestrijding van het fenomeen ‘ouderverstoting’. Te vaak komen scheidende ouders nu in aanraking met (bewust) handelingsverlegen en (bewust) handelingsonbekwame professionals werkzaam in de keten van Jeugdbescherming. 

U, als Jeugdrecht advocaat, weet als geen anders waar wij het over hebben; er worden strepen door levens gehaald, gewoon omdat het kan. Op basis van onderbuik gevoelens, vermoedens, ego’s en het ontbreken van adequaat feitenonderzoek/waarheidsvinding. Een ouder die zich daartegen moet verwerken is praktisch kansloos

Om een eerste aanzet te geven aan verandering zijn wij op zoek naar advocaten die een positief verschil willen maken. In de bijlage vindt u daartoe een advertentie waarin gevraagd wordt om deze advocaat.

Wij hopen op veel reacties, zodat wij samen met de advocatuur een positieve omslag kunnen gaan maken op het gebied van de complexe scheiding. Met de hoop dat de motie Recourt uit 2016 eindelijk waarheid gaat worden; 

  • van mening dat zo veel als mogelijk voorkomen moet worden dat echtscheidingen nadelige gevolgen voor kinderen hebben, een onnodig beslag leggen op de rechtspraak of andere ongewenste maatschappelijke gevolgen hebben; 
  • van mening dat de inrichting van de juridische procedures rondom echtscheiding en de financiering daarvan te weinig gericht is op voorkomen van escalatie van echtscheidingsconflicten; 
  • van mening dat vernieuwende vormen van rechtspraak of geschilbeslechting ervoor kunnen zorgen dat echtscheidingen op een meer harmonieuze en kosteneffectieve manier worden afgerond; 

Zou u deze mail willen verspreiden onder uw collega’s? In de hoop dat er veel jeugdrecht advocaten zich aansluiten bij dit initiatief. 

Met vriendelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter 
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade


[1] Bij een complexe scheiding heeft, over het algemeen, een ouder een hoog conflict persoonlijkheid. Deze ouder vertoont kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ / a cross generational coalitionwith emotional cut off zijn het gevolg.