nlenfrde

Bij het familierecht wordt achter gesloten deuren en niet onder ede gehoord. Omdat er nog steeds sprake is van een toernooi model, een procedure op tegenspraak, is dat meestal het startschot voor leugens, vermoedens, onderbuik gevoelens en insinuaties.

Natuurlijk moet een advocaat de belangen van een client zo goed mogelijk vertegenwoordigen, maar dat geeft de advocaat nog niet het recht om te liegen, of het conflict groter/erger te maken. Of onredelijke procedures aan te spannen, die in alle redelijkheid ook netjes onderling uitgesproken en beslist kunnen worden, waardoor ouders niet op onnodige onkosten worden gejaagd.

Wat ook vaak gebeurt is dat zogenaamd een zaak wordt aangespannen, waardoor jij advocaat kosten gaat maken en dat dan vlak voor de zitting wordt afgebeld. Dan heb jij, naast de nodige stress, wel een rekening te betalen die al gauw een duizend euro bedraagt. Weet dat hier een tactiek achter zit.

Net zo als dat er advocaten zijn, die op het laatste moment hele pakken papier aanleveren, wetend dat de rechter niet het hele dossier doorneemt en dat jij vlot kans hebt hierdoor benadeeld te worden. Advocaten die 'oude/verlopen' rapporten indienen als processtuk, of proces verbalen, met een gekleurde waarheid, die de strijd verergeren. Een advocaat heeft een eed afgelegd en zich te houden aan een gedragscode.

Voel jij je nou belaagd? Is het elke keer weer wat anders? Vertelt de advocaat van de wederpartij/jouw ex leugens of hint die advocaat ongefundeerd op zaken die in jouw nadeel vallen, dus in het nadeel van jouw kind? Belast een advocaat jouw kind door aan te dringen op een kind-gesprek bij de rechter? Verzoekt die advocaat om het zoveelste contra productieve traject, waardoor jij kostbare tijd verliest?

Dien dan klachten in bij de Orde van Advocaten

Een klacht indienen tegen de advocaat van de wederpartij, omdat deze medewerking verleent aan kindermishandeling en ex-partnergeweld is vrij eenvoudig:

 

  • Ga naar de alinea klacht indienen bij de deken. 
  • U kunt hier doorlinken naar het web formulier

 

  • Het web formulier geeft stap voor stap aan wat je moet doen.

Denk nou niet dat het toch niets uithaalt, want dat doet het wel! Niemand vindt het leuk om zich te verantwoorden tegenover collega’s.

Voor jou is het eenvoudig om aan de hand van feiten jouw beklag te doen, je vinkt gewoon de gedragscode af; je vertelt waarom jij denkt dat het gedrag van die advocaat in strijd is met de gedragscode en je vraagt aan de orde of dit zo maar mag en of de orde hier iets aan wilt doen.

Voor jou is het weinig werk, maar die advocaat baalt enorm, want die mag hier eens goed voor gaan zitten en dat kost tijd.

Er komt bijna standaard een zitting waar jij jouw verhaal mag doen. Dat lijkt spannend, maar als jij weet wat er is gebeurd, heb je dat op 1 A4'tje staan en heb je er een soort pleitnota van gemaakt die je na het voorlezen afgeeft een de griffier en zeker wel vijf collega’s (de orde) die dus dan heel geïnteresseerd naar de 'foute' advocaat kijken voor uitleg…

En ja, dus die zitting, daar nemen ze de tijd voor, tijd die jou niets kost, behalve een vrije dag, maar de foute advocaat dus des te meer! Tijd = geld en zo lang die advocaat daar zit, kan die niets verdienen…

En als nou iedereen dit zou doen, dan kan niemand ooit nog beweren dat ze zich niet bewust zijn en kunnen wij de de foute advocaten van de goede gaan scheiden...

De vFAS advocatuur

Betreft het een vFAS advocaat, dan is het altijd interessant ook jouw beklag te doen bij de vFAS.

Juist deze club lijkt wel het patent te hebben op het 'leegtrekken' van ouders, door processtapeling en elke keer weer het op een nieuw proces aan te laten komen, terwijl een oprechte advocaat zijn/haar best doet om de zaak in één keer plat te slaan om zo processtapeling te voorkomen.

Dus sterker nog; als jij zelf een vFAS hebt gehad die jouw deposito heeft leeg getrokken met allerlei interne mailtjes onder collega’s, waar jij geen controle over hebt gehad, of die jou aan het lijntje hield, dan mag jij je daarover net zo goed beklagen.

Wat nou zo apart is; wij mogen zogenaamd niet ons beklag doen over de vFAS advocaten, maar wel over de vFAS mediators: https://www.verenigingfas.nl/klachtenreglement

Dat ervaren/zien wij toch anders en er is helemaal niets mis mee om toch de vFAS te belasten door de klacht, die je hebt ingediend bij de orde van advocaten, ook door te sturen naar de vFAS en daar net zo goed te laten weten dat deze advocaat de gedragsregels van de vFAS niet zo nauw neemt.

Zo wordt immers het probleem inzichtelijk en wordt hun schadelijke rol beter bekend.

Met betrekking tot de advocaat op toevoeging/de sociale advocatuur

Te vaak spelen zij een kwalijke rol. Ben jij een hardwerkende ouder, die vanwege het inkomen geen recht heeft op bijstand en dus 'alles' zelf moet betalen, heeft jouw ex 'recht' op een gesubsidieerde rechtsbijstand, met alle gevolgen van dien.

Het zou fijn zijn als jouw ex, net zoals jij, gaat werken, waardoor hij/zij niet langer aanspraak kan doen op zo’n advocaat. Je zult eens zien hoe rustig jij het gaat krijgen.

Immers, procederen kost bakken met geld!

Dus wat doet zo’n advocaat, die spant om trivialiteiten procedures aan. Daar mag/moet jij iets van vinden. Los van de leugens in de rechtbank etc. En als jij zeker weet dat jouw ex niet het hele inkomen heeft opgegeven en derhalve helemaal geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dus, naast het feit dat jij jouw beklag doet bij de Orde van Advocaten en eventueel zelfs de vFAS, laat jij dit ook weten aan de Raad van Rechtsbijstand.

Hoe en wat:

Wie betaalt nu eigenlijk die gesubsidieerde rechtsbijstand?

Ten eerste kan een particulier zelf niet rechtstreeks rechtsbijstand aanvragen, maar via de advocaat of mediator. Dus als jij denkt dat die advocaat niet 'eerlijk' is geweest bij de aanvraag, is dat jouw eerste beklag! (zie bovenstaande link).

Afhankelijk van het inkomen betaalt de particulier een eigen bijdrage.

De rest wordt betaald door het rijk/de centrale overheid, via de Raad van Rechtsbijstand.

Beklag bij de gemeente

Is die eigen bijdrage te veel, dan kan de burger naar de gemeente en daar bijzondere bijstand voor aanvragen. Dus ook daar, bij die gemeente, kun je laten weten dat de gemeente mee betaalt aan kindermishandeling en ex-partnergeweld.Als alle ouders dit zouden doen, dan komt er een patroon boven drijven en kan de gemeente deze advocaat aanspreken. Als de gemeente echt goed voor de burger wil zijn, dan legt de gemeente een zwarte lijst aan. 

De gemeente kan die 'foute' advocaat aanspreken als ze zien dat er elke keer weer aanspraak wordt gemaakt op die bijzondere rechtsbijstand door telkens de zelfde persoon aangaande het familierecht. Ook kan de gemeente tegen die ouder zeggen dat ze het spel doorhebben en de ouder de wacht aanzeggen, desnoods korten op de uitkering.

Een gemeente heeft de morele plicht, als ze eenmaal bewust zijn van de kindermishandeling en ex-partner geweld, deze gang van zaken te stoppen!

Als laatste

Bij elke klacht ten aanzien van sociale raadslieden betrek je ook meteen de Nationale Ombudsman. Laat die dus meekijken!

Waarom? Om zo het grote probleem inzichtelijk te krijgen.

En nu we dan toch bezig zijn; contacteer de Nederlandse Reclamecode met betrekking tot de misleidende reclame die de vFAS advocatuur maakt. Zij wekken immers de indruk dat je bij hen 'goed' zit, bekijk hun website maar eens, terwijl juist deze groep advocaten een ronduit schadelijke rol hebben.

Vraag je maar eens af wie zo graag die procedure op tegenspraak, het toernooimodel, staande houdt. Nu voelt de reclamecode zich niet aangesproken en verwijzen ze jou naar de Orde van Advocaten en de vFAS zelf, maar ach, jij hebt jouw punt gemaakt.

Hoe meer wij, ouders, het hele systeem belasten, daar waar het kan en enkel/alleen op basis van feiten, gebeurtenissen die plaats vinden, hoe eerder het gaat wringen. Hoe eerder de lol er vanaf gaat. Hoe eerder 'men' geneigd zal zijn het anders te willen en het anders te gaan doen!

Het kost moeite, maar je maakt wel een verschil

Beste ouders, zie je nu dat het kan? Dat jij je wel degelijk kunt verweren tegen foute advocaten? In deze is het dus een vasthoudende vader geweest die het verschil maakt voor heel veel andere ouders. Advocate is weliswaar met de staart tussen de beentjes vertrokken, maar krijgt nog een klus om terug te komen. Schrijft ze zich weer in dan eerst nog een extra schorsing van een half jaar. Dus beste ouder, als jij vindt dat de advocaat van de tegenpartij onnodig grievend is bezig geweest (onthoudt dat woord), dan vindt je er wat van! 

https://www.advocatenblad.nl/2019/10/23/zes-maanden-schorsing-na-kwalijke-rol-in-vechtscheiding/?fbclid=IwAR3M2PokxSjBgHQV2IDiDU9_zROHDIqrKEfwGqs-3ZfBrHoxkVCOFIsz-_s