nlenfrde

Vader krijgt vervangende toestemming tot erkenning abi art. 1: 204 lid 3 BW. Onvoldoende komen vast te staan dat problematiek moeder weerslag heeft op ontwikkeling kind of op verhouding tussen moeder en kind. In het geval moeder last houdt van (onverwerkte) emoties voortkomend uit haar relatie met vader, ligt het op haar weg om daarvoor, mede in het belang kind, hulp te zoeken. #erkenning

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/37603?token=fe53070200ba33119f6c13b2cc1c3764