nlenfrde
Beste ouders, laat je niet voor de gek houden. Wij worden geïnformeerd van binnen uit! Ons is verteld dat de rechtbanken bewust processtapeling veroorzaken. Immers hoe meer rechtszaken, hoe meer prestige en geld/mogelijkheden/macht.
 
Om ons, ouders, koest te houden, doen ze af en toe een uitspraak, die jij denkt als jurisprudentie, in jouw zaak aan te dragen. Dat doen ze dus bewust. Uiteraard worden deze uitspraken/beschikkingen wél gepubliceerd bij Rechtspraak.nl
 
Maar nu komt het; de rechters negeren die jurisprudentie, die hoopvolle uitspraken. Met als excuus dat natuurlijk elke zaak uniek is…
 
Natuurlijk, haal deze beschikking maar aan, maar reken er niet op dat het verschil maakt.
 
Wat wel verschil maakt is dat jij je focust op het ERVM, de Rechten van het Kind, Boek 1 van de Wet/ jouw zorgplicht! En dus recht om gelijkwaardig in het leven van jouw kind te kunnen zijn, ongeacht geloof, huidskleur, sexe, levensovertuiging, of wat dan ook, mits jij geen bewezen gevaar bent voor jouw kind.
 
Bewezen! Dus, als een rechter al iets wil, dan eerst de 0-meting, MASIC en forensisch/klinisch uit zeken door capabele professionals. Dat is dus NIET de jeugdbeschermingsketen!
 
50% parallel! Gezamenlijk gezag. Strikt ouderschapsplan.
Boete beding, om te zetten in lijfsdwang en op laten nemen dat de politie ingezet kan worden (stopgesprek etc) richting beide ouders, voor wie de beschikking schendt.
 
Elke rechter die een ouder terug verwijst naar een, door zichzelf toegegeven, handelingsonbekwame keten, maakt zich schuldig aan misdaden tegen de mens en kind.
 
Laat je niet afleiden, breng het terug naar de essentie; deze waanzin stopt! 
 
Onderstaand weer een botje van de rechters die geenszins van plan zijn de processtapeling te stoppen: lijfsdwang :Vrouw krijgt verlof man te laten gijzelen als hij niet binnen een maand alsnog de voor ontbinding vereiste handelingen heeft verricht, althans al datgene heeft gedaan wat de Egyptische ambassade van hem vereist om de echtscheiding definitief te kunnen bewerkstelligen.