nlenfrde
 
Ook al kan je uitspraken dus niet als jurisprudentie gebruiken, je kunt er wel veel van leren…
 
De kinderrechter kan, samengevat, de ondertoezichtstelling van een minderjarige verlengen indien de minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling nog steeds ernstig wordt bedreigd en de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige niet of onvoldoende wordt geaccepteerd door de ouder(s) met gezag.
 
Ook stelt de kinderrechter vast dat de ondertoezichtstelling bij de vader, de stiefmoeder en de inmiddels bijna vijftienjarige [voornaam minderjarige] al lange tijd voor veel stress en weerstand zorgt, waardoor een positief effect van de ondertoezichtstelling uitblijft.
 
OTS is slechts gerechtvaardigd, indien zij berust op de in de wet aangegeven gronden en dient ter bescherming van het belang van het kind. 
 
De kinderrechter is van oordeel, alles meewegend, dat enkel het ontbreken van omgang zoals hiervoor beschreven onvoldoende basis biedt voor het verlengen van de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] . Het verzoek tot verlenging zal daarom worden afgewezen.
 
Uitspraak gewezen ten tijde van corona. Afwijzing verzoek verlenging ondertoezichtstelling. Enkel het ontbreken van omgang biedt onvoldoende basis voor het verlengen van de ondertoezichtstelling.