nlenfrde

Uithuisplaatsing driejarig kind en wijziging hoofdverblijfplaats naar vader. Keuze uit twee kwaden. Ernstige bedreiging in ontwikkeling kind doordat moeder jarenlang elk contact met vader blokkeert en hem belastert. Moeder laat hulpverlening niet toe.

Schrijnend en daar loopt het dan op uit! Mits geen BEWEZEN gevaar voor het kind hoort 50% co-of parallel ouderschap de norm zijn.
Je kunt een vreselijke ex-partner hebben, hij/zij is en blijft ouder. Voor de sociale, emotionele en identiteitsontwikkeling voor het kind is het van groot belang dat beide ouders in het leven van het kind zijn.
 
De afgelopen vijf jaar hebben we hard gewerkt aan de erkenning van dit gegeven. En ja, dan komen verstotende ouders niet zo makkelijk meer weg met de uitbanning en kan het zelfs tegen je keren. Youtube filmpjes en drama, protesteren voor een rechtbank, brengen het kind enkele verder in de problemen.
 

Wijziging hoofdverblijfplaats naar vader en een contactverbod voor moeder van 10 weken, opdat het kind in die 10 weken kan wennen aan vader en de situatie, zonder inmenging van moeder.
 
Op zich een aardige uitspraak, ware het niet dat er allerlei termen aangehaald worden die niet relevant zijn en teveel macht bij 1 enkele bijzonder curator, waarbij objectieve anamnese en diagnose ontbreken.