Menu
nlenfrde

Het onveilige Nederland, de beschadigende Jeugdzorg, een falend Familierecht en ouders die met hun kind vluchten naar Polen.

Ouders die hun zoontje Martin (7) meenamen uit instelling, duiken op in Polen

21 juli 2020 om 11:06 • Aangepast 28 juli om 11:04 (Omroep Brabant)

De 7-jarige Martin Florian Den Hertog, die eind juni door zijn ouders werd meegenomen uit zorginstelling De Hondsberg in Oisterwijk, is samen met zijn ouders opgedoken in Polen. Dat melden diverse Poolse media.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Nederland heeft een Europees aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd voor de ouders van Martin.

Het autistische kind werd op 1 februari 2018 ’s nachts t door de Nederlandse kinderbescherming, meldt vader Conrad den Hertog. Dit gebeurde nadat de ouders door een buur waren beschuldigd van grove nalatigheid en misbruik.

Volgens de Australische vader en de Russische moeder van Martin zat het kind twee jaar in De Hondsberg omdat de Nederlandse autoriteiten de symptomen van Martins autisme ten onrechte beschouwden als tekenen van misbruik.

Door Tita Smith Voor Daily Mail Australië02:54 18 maart 2020, bijgewerkt 05:16 18 maart 2020

Een buur deed melding van mishandeling van Martin, die spraakproblemen had, maar nog niet gediagnosticeerd was als autistisch; de kamer met gesloten gordijnen werd geïnterpreteerd als een teken van misbruik.

De Kinderbescherming dreigt om alle contact te verbreken als ze het papier voor pleegzorg niet ondertekenen.

'We zitten in een Mexicaanse impasse met de Nederlandse kinderbescherming ' zei de heer den Hertog tegen The Australian.

'Volgens deskundigenbeoordelingen van een psycholoog en onze huisarts zijn wij de beste mensen om voor Martins behoeften op korte en lange termijn te zorgen, maar de Nederlandse Jeugdzorg weigert Martin terug te geven totdat we een contract tekenen om hem in een pleeggezin te plaatsen. Maar als we dat contract tekenen, komt Martin toch niet terug. Hij zou naar een pleeggezin gaan. 

Martin is al twee jaar in De Hondsberg - een gespecialiseerde instelling op meer dan een uur afstand- sinds vijf politieagenten en jeugdzorgwerkers het Amsterdamse huis van de familie binnenstormden en hem meenemen.

De kamer met gesloten gordijnen was niet Martins slaapkamer zoals een buur had gemeld, maar een lege logeerkamer.

Autoriteiten merkten op dat hij een ontwikkelingsvertraging had en vermoedden dat het was veroorzaakt door verwaarlozing of misbruik.

Ondanks verschillende deskundigen die autisme als oorzaak noemen, zei de heer den Hertog dat de Kinderbescherming weigert hun mening te bevestigen in een poging om niet in verlegenheid gebracht te worden.

De vader, die verhuisde naar het Europese land in 2002 voor het werk, zei dat uit statistieken blijkt dat buitenlanders vier keer meer kans maken dat hun kinderen afgenomen worden in Nederland.

De ouders werden onder druk gezet om te tekenen voor staatszorg voor Martin.


Polen: Officier van justitie: We geven Nederlandse ouders niet aan jongen met autisme

AGIE, KF 28.08.2020, 15:00 |Bijgewerkt: 15:01 uur  (vertaald) 

Het Openbaar Ministerie in Warschau heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om de overdracht aan NL van de ouders, die hun autistische zoon uit een Nederlandse instelling haalde en asiel aanvragen in Polen, te weigeren. Ouders worden vervolgd middels een Europees arrestatiebevel. 

Conrad Hertog, die met zijn zoon uit Nederland vluchtte, stopte bij de grenswacht en kwam na een paar uur vrij.

Conrad Hertog, die samen met zijn vrouw en autistische zoon Martin vluchtte uit Nederland, werd vrijdag in Warschau aangehouden door de grenswacht ....

Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Warschau vrijdag bekendgemaakt. Ze worden vervolgd voor de ontvoering van hun eigen zoon uit een zorgcentrum in juni van dit jaar.

– Het verzoek is vrijdag naar de rechtbank in Warschau gestuurd. De officier van justitie is op zoek naar een bevel tot weigering van de overdracht van de ouders, die hun eigen zoon meenamen van een Nederlandse zorginstelling en asiel aan gevraagd hebben in Polen, zei Prok. Aleksandra Skrzyniarz.

In februari 2018 kwam er een melding via een anoniem telefoontje van een van de buren, die het geschreeuw van het kind hoorde en wees op de verontrustende signalen dat het slecht ging in het huis van Hertog.

Het kind werd opgehaald bij het ouderlijk huis en niet in een pleeggezin geplaatst, maar in een instelling. Ouders vochten voor het kind vanaf het allereerste begin en gaven aan dat hun zoon zeer ernstige ontwikkelingsstoornissen heeft en absoluut moet worden behandeld, zelfs als hij gescheiden is van zijn ouders.

Tijdens hun bezoek aan de instelling hebben Martins ouders waargenomen dat hij geen autisme therapie kreeg, zei het Parket van Warschau.

 'Alarm' (Polen): Bijzonder interview met Nederlands gezin dat asiel aanvraagt in Polen. 

Een Australisch-Russisch gezin dat de afgelopen twaalf jaar in Nederland heeft gewoond, vraagt asiel aan in Polen.

De eerste 13 maanden mochten ouders geen contact meer hebben met het kind. Eens in de twee weken ontvingen ze een e-mail waarin ze vertelden hoe het met Martin ging. Pas na dertien maanden mochten ouders hun zoon één keer per maand zien, ongeveer drie uur lang. Op 26 juni namen Conrad Hertog en zijn vrouw Ekaterina de 7-jarige Martin mee naar Polen.

– Volgens de Nederlandse wet wordt een dergelijke handeling beschouwd als kinderontvoering, bestraft met maximaal 9 jaar gevangenisstraf.

De ouders vroegen asiel aan in Polen en om de bevelen van de Nederlandse rechter niet na te leven. Zij waren van mening dat de Poolse staat hen de eerbiediging van de familiewaarden zou garanderen en een kans zou creëren om de verdere ontwikkeling van het kind te waarborgen – aldus Prok. Skrzyniarz.

Het Openbaar Ministerie in Warschau vertelde vrijdag aan de media dat de ouders zelf contact hadden opgenomen met het Openbaar Ministerie en al waren ondervraagd. Onderzoekers kregen ook een psychologisch advies dat "wees op de bestaande normale relatie tussen moeder en vader en kind." "Uit dat advies bleek dat elke verandering in de situatie van Martin zijn verdere ontwikkeling negatief kan beïnvloeden", aldus het parket.

– In de vaste rechtspraak van de Poolse rechtbanken kan de zogenaamde ontvoering van de ouders alleen plaatsvinden wanneer ouders op grond van een rechterlijke beslissing de ouderlijke verantwoordelijkheid zijn ontnomen, beperkt of geschorst. Dit was niet het geval met de ouders en hun zoon, zei Prok. Skrzyniarz. (Er was een ondertoezichtstelling (OTS) en ouders hadden het gezag).

Poolse aanklagers waren van mening dat het gedrag van Martins ouders geen strafbaar feit in de zin van het Poolse strafrecht vormde en verzochten daarom de ouders niet aan de Nederlandse autoriteiten vrij te laten. De zaak werd voor het eerst gemeld door de wPolityce.pl.


Een open brief   (een gedeelte en vertaald)

Aan Zijne Koninklijke Majesteit Koning Willem-Alexander, premier van Nederland Mark Rutte, vice-premier van Nederland en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge, voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli, VN-secretaris-generaal António Guterres, en UNICEF-voorzitter Rabab Fatima,

In februari 2018 werd de 5-jarige Martin door de Nederlandse kinderbescherming van zijn ouders afgenomen nadat een buur melding had gemaakt van 'gesloten gordijnen'.

Ondanks dat er geen bewijs van misbruik of verwaarlozing ooit wordt gevonden; het was 13 maanden voordat Martin zijn ouders weer mocht zien, en het is 25 maanden sinds zijn verwijdering. Toch is Martin nog niet teruggegeven aan zijn ouders.

Na het onderzoeken van Martins niet gediagnosticeerde ontwikkelingsachterstand, werd het al snel duidelijk volgens meerdere deskundigen dat Martin gewoon autistisch was en zijn ouders werden volledig vrijgesproken van misbruikvermoedens door de politie, artsen en psychologen. Toch weigerde de Nederlandse Kinderbescherming te erkennen dat ze een fout hadden gemaakt en in plaats daarvan hebben ze druk gezet op de ouders om een ongerechtvaardigd contract te ondertekenen om te hun kind op te laten nemen in een pleeggezin.

Dus waarom woont een autistisch kind in een instelling met beperkte toegang tot zijn ouders waar zijn fundamentele mensenrechten worden ontkend, zonder de toezegging is dat hij ooit aan zijn ouders zal worden teruggegeven?

Een instelling is voor hem een volstrekt ongeschikte situatie, maar hun weigering om toegang te verlenen tot zorg en ondersteuning, een recht  voor elk ander autistisch kind dat in Nederland woont, gaat verder dan nalatigheid.

Hij krijgt 45 minuten per week logopedie (in het Nederlands en dat is niet zijn moedertaal).

Zijn fysieke groei is potentieel belemmerd (geen medische metingen zijn verstrekt aan de ouders in meer dan 18 maanden; Martin slaat maaltijden over die hij niet lekker vindt.

Hij gaat niet naar school of krijgt passend onderwijs, wat in Nederland eigenlijk in strijd is met de wet.

Een kind kan meestal worden verwijderd van de ouder(s) als een laatste redmiddel. Dit lijkt te zijn gedaan als een eerste maatregel, en vervolgens verergerd door gefabriceerde beschuldigingen om deze agressieve acties die in tegenspraak zijn met de deskundige adviezen op verschillende gebieden te rechtvaardigen.

Wil je dat iedere Nederlandse inwoner van een autistisch kind zich zorgen maakt of hun kinderen op een dag zonder reden plotseling van hen worden afgenomen?

Wil Nederland bekend worden voor het afwijzen van de mensenrechten?

Mensenrechten zoals:

  • Artikel 8: Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven. Iedereen heeft recht op respect voor zijn privé- en gezinsleven, zijn huis en zijn correspondentie.
  • Artikel 9: Scheiding van de ouders. Kinderen mogen niet tegen hun wil van hun ouders worden gescheiden, tenzij het in hun eigen belang is (bijvoorbeeld als een ouder een kind pijn doet of verwaarloost).

Er is geen bewijs geleverd om verwijdering te rechtvaardigen, en er mag geen reden zijn om een kind voor zo'n langere tijd bij zijn ouders te houden zonder dergelijk bewijs.

  • Artikel 23: Kinderen met een handicap. Een kind met een handicap heeft het recht om een volledig en fatsoenlijk leven te leiden met waardigheid en, voor zover mogelijk, onafhankelijkheid en om een actieve rol te spelen in de gemeenschap. Regeringen moeten alles in het werk stellen om gehandicapte kinderen en hun gezinnen te ondersteunen.

De betrokken instanties lijken actief te hebben geprobeerd om de band tussen het kind en de ouders te vernietigen, en het kind is zo uit de gemeenschap verwijderd dat hij niet eens naar school en naar een kinderdagverblijf gaat, ook al is er geen bewijs van verstandelijke handicap. (Artikel 28: Recht op onderwijs.)

Als autistische volwassenen en professionals houden we ons hartstochtelijk bezig met de rechten van autistische kinderen over de hele wereld en zijn we ernstig bezorgd over deze zaak, die meer gebaseerd lijkt op het dekken van ieders fouten dan op een oprechte achting voor de mensenrechten van het kind.