nlenfrde

1) Bel de politie op 0900-8844. Vertel dat je jullie kind niet mee krijgt, en vraag of je terug gebeld kan worden door de wijkagent. (de telefoniste kan geen mutatie in het politiedossier maken) Maak tijdens dit gesprek een afspraak om aangifte te doen van onttrekking ouderlijk gezag.

2) Als de wijkagent belt, laat hem/haar dan een mutatie in het politiedossier maken van de keer dat je jullie kind niet meekreeg. Als hij weigert, dien dan een klacht in tegen deze wijkagent, en bel wederom 0900-8844 om een terugbelverzoek van de wijkagent. Grote kans dat er dan iemand anders terugbelt.

3) Doe aangifte van onttrekking ouderlijk gezag.  laat je niet wegsturen met een melding, sta erop dat er een aangifte opgenomen wordt. Blijf herhalen dat je formeel verzoekt om je ex strafrechtelijk te vervolgen. Zorg ervoor dat er in de aangifte verwezen wordt naar de lijst met incidenten en de beschikking.

Neem naast je ID of paspoort een uitdraai mee van de volgende documenten:

  1. Een lijst van de incidenten. Zorg ervoor dat het op een a4 past, eventueel in klein lettertype.
  2. De beschikking waarin de huidige omgangsregeling beschreven staat.
  3. De volgende uitspraken:
  4. De volgende wetsartikelen:

4) Let erop dat je een exemplaar van de aangifte mee krijgt. Als je in korte tijd meerdere aangiften doet wordt nog  weleens voorgesteld om een verklaring toe te voegen aan de aangifte. Ik heb de indruk dat de politie niet verplicht is om een exemplaar van deze verklaring mee te geven. Ga daarom alleen akkoord met een verklaring onder voorwaarde dat je een getekend exemplaar van deze verklaring meekrijgt. Vraag daarom nadrukkelijk om een nieuwe aangifte, en dien een mondelinge klacht tegen de pollitieagent in indien deze een nieuwe aangifte weigert.

5) Indien het opnemen van de aangifte geweigerd wordt, dien een klacht in tegen de desbetreffende politieagent, en maak via 0900-8844 een nieuwe afspraak voor het maken van een aangifte. Indien het opnemen van de aangifte nogmaals geweigerd wordt, maak dan een afspraak voor het opnemen van de aangifte bij een ander politiebureau dat onder dezelfde politieregio valt. Zolang het politiebureau onder dezelfde politieregio valt, komt de aangifte binnen bij dezelfde rechercheafdeling die de beoordeling doet.

6) Geef tijdens de aangifte toestemming dat slachtofferhulp contact opneemt. Bel na de aangifte wekelijks met slachtofferhulp, telefoonnummer 0900 0101. Zij kunnen je juridische en emotionele hulp bieden na de aangifte.

7) Bel na de aangifte wekelijks met het slachtofferloket, telefoonnummer 088-699 1680. Dit is een afdeling van het OM, die kunnen de status zien van de aangifte.

8) Indien de aangifte geseponeerd wordt, neem dan contact op met slachtofferhulp. Zij hebben een juridische dienst die je bij kan staan met het starten van een artikel 12 procedure. Indien iemand ervaring heeft met het voeren van een artikel 12 procedure, gaarne deze handleiding aanvullen.

Tips:

  1. Denk eraan om ieder telefoongesprek en ieder gesprek op te nemen. Dat mag zonder dat je de tegenpartij op de hoogte stelt, in de meeste gevallen is het verstandig om de tegenpartij niet op de hoogte te stellen.
  2. Sta erop om een klacht aan de politie mondeling in te dienen. Dit gaat veel sneller dan schriftelijk, en je kan de klachtbehandelaar veel duidelijker vertellen wat er exact aan de hand is.

Vergeet niet om aan de hand van de opname een verslag te maken van het telefoongesprek, en mail deze naar de klachtbehandelaar. Bel 0900-8844, en wijs de telefoniste erop dat dit op de website van de politie staat. www.politie.nl -> contact -> klacht indienen. Daar staat het volgende "Mocht u vanwege fysieke of andere persoonlijke beperkingen niet in staat zijn uw klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u een afspraak maken met het politiebureau bij u in de buurt. U kunt  hierover contact opnemen met het servicecentrum van de politie via 0900-8844. Daar helpen zij u verder."

Als dit geweigerd wordt, bel dan even later opnieuw naar 0900-8844. De kans is groot dat er iemand anders opneemt, die minder moeilijk doet.

De taak van de politie en de politietaken van de Koninklijke marechaussee