nlenfrde

Deze uitspraak is een grote steun in onze rug! 

Deze uitspraak onderschrijft onze roep om een goede 0-meting, bijvoorbeeld de MASIC, bij aanvang van de scheiding.

Had de Raad voor de Kinderbescherming deze toegepast en zich vervolgens bezig gehouden met een adequaat feiten onderzoek naar aanleiding van die 0-meting op huiselijk geweld en kindermishandeling, dan was er zeer zeker niet zo’n beroerd hij/zij verslag gekomen met wat opties en meningen en de adviezen, die de rechters gelukkig naast zich neer gelegd hebben.

Dan zal ik maar helemaal niets zeggen over de jeugdbescherming… dat was te verwachten toch?

Hadden de Raad en jeugdbescherming beter hun werk gedaan dan was die kinderen een hoop onrust en verdriet bespaard gebleven. Dan was de verstotende vader tegen zichzelf beschermd en wellicht was deze zaak nu niet zo ver uit de hand gelopen

Dus nee, geen inmenging meer van allerlei hulpverleners, geen OTS, niet pappen en nathouden, maar direct ingrijpen; hier is sprake van geestelijke kindermishandeling en dat laten wij niet toe.

Moedige rechters die de rapporten naast zich neer durven te leggen. Is dit de eerste (gepubliceerde) uitspraak waarbij de omgang wordt omgekeerd vanwege misbruik van de loyaliteit van een kind? Een compliment voor deze rechters. Deze uitspraak moet landelijk bekend worden bij de rechtbanken. En daar kan elke ouder zelf voor zorgen door deze uitspraak aan te voeren. Of je nu vader of moeder bent, is niet ter zake. Geen genderdiscussie.

Natuurlijk geldt Art. 1 Gw en art. 8 EVRM in Nederland voor beide ouders. Althans, daag de rechters uit; vraag het ze. Naast een nette boete (als die niet motiveert…) ook nog het vooruitzicht op lijfsdwang: “en bepaalt dat deze beschikking met behulp van de sterke arm ten uitvoer kan worden gelegd;”

Dus met andere woorden: de politie kan handhaven en zo heeft de beschikking waarde. Al met al; het kan dus wel! Ook zonder jeugdbescherming of allebei soorten hulpverlening.

Beste ouders, lees deze beschikking, maak aantekeningen doe er jouw voordeel mee; het kan dus blijkbaar wel!