nlenfrde

Ga naar jouw wethouder. Die koopt namelijk de zorg in. Laat jouw wethouder eens kijken naar de kosten/effectiviteit van al die trajecten. Naar de kosten van een OTS, laat staan een UHP. Een wethouder zit echt niet op jou te wachten, maar hij/zij is jouw volksvertegenwoordiger en hoort jou te ontvangen, punt.

Stuur jouw wethouder Jeugd eerst de folder met een begeleidend mailtje; dat jij dus te maken hebt met dit vreselijke fenomeen. Dat jij dreigt jouw kind te verliezen, of als je al XXX tijd geen contact meer hebt met jouw kind en boven alles wat dit met jou doet… Met de vraag wat de wethouder hier aan gaat doen en dat je dus graag met de wethouder hierover in gesprek wilt gaan. 

Ga niet akkoord met een beleidsambtenaar. Prima als die erbij wil zitten, maar een ambtenaar an sich is geen gesprekspartner, daar ze allen uit de Raad of Jeugdzorg komen. Of vaak dezelfde studie hebben gevolgd als de jeugdzorg/bescherming professionals en elkaar nog van ‘vroeger’ kennen. Die helpen elkaar, steunen elkaar en hun studie is ondermaats. Dat is trouwens erkend zie blz. 25 rapport Scheiden zonder Schade. De motivatie om de studies aan te pakken en extra aandacht aan ouderverstoting te besteden is er niet. Liever leren die mensen nog uit verouderde boeken, vol met opinies en meningen.

Vraag de wethouder naar werkende trajecten en verwijs desnoods naar pilots zoals het HCF (High Conflict Forum) of het scheidingsloket. Vraag aan de beheerders van Herken Ouderverstoting of zij jou aan de nodige kennis kunnen helpen om het gesprek tot een succes te maken. En ach, niets mis mee om jouw wethouder erop ter wijzen dat ouderverstoting kindermishandeling en ex-partnergeweld is en dat er derhalve opgetreden hoort te worden. Eenmaal bewust... 

Sterker nog; eenmaal bewust en de wethouder grijpt niet in, dan kan jij deze wethouder aansprakelijk gaan stellen. Want de wethouder is jouw volksvertegenwoordiger en die mag niet wegkijken bij mishandeling, laat staan het faciliteren.

Nu is een wethouder Jeugd nog al laks, maar wie zeker wel wil luisteren is de wethouder financiën!

De kosten voor Jeugdbescherming zijn ongekend en zeker met betrekking tot ouderverstoting verspild geld. Eigenlijk betalen wij allen via de belasting mee aan kindermishandeling en ex-partner geweld. Schandalig. Dus vraag eens aan deze wethouder of hij/zij wil ingrijpen.

En schrijf de Raadsleden aan. Heel veel gemeenten hebben een raadsgriffie. Dus de folder voor de raadsleden mailen naar de raadsgriffie met het verzoek deze onder alle raadsleden te verspreiden en de vraag of jij de raad mag toespreken. Dat kan namelijk. Heel veel gemeenten hebben inloop avonden of inspreekt avonden.

Mocht je het spannend of eng vinden; het zijn maar mensen, zoals jij en ik. Vertel kort en bondig wat jij mee maakt. En vraag de Raad (wederom jouw volksvertegenwoordigers) de wethouder te motiveren zijn ambtenaren goed aan te sturen.

Als laatste schrijf jij jouw burgemeester aan. Die burgemeester is onze burgervader/moeder. Die hoort boven alle partijen te staan en voor ons te zorgen. De burgemeester zit ook in een triage. Dus die overlegt met de politie en de GGZ. Erg interessant daar deze burgemeester aan de politie kan vragen wat de wijkagent in deze de-escalerend kan betekenen met een net stopgesprek.

Wijs de burgemeester op zijn/haar verantwoordelijkheid dit aan te pakken en dus de wethouder te motiveren meer te doen dan klakkeloos achter de beleidsambtenaren te lopen. 

Ouderverstoting gaat verder dan enkele en alleen jouw kind niet mogen zien.

Wijs om de onnodige hoge kosten die worden gemaakt aan advocaten die op toevoeging werken. Die advocaten die elke gelegenheid aanpakken om te procederen en zo kolen op het vuur gooien en jou op kosten jagen, daar jij natuurlijk jouw eigen advocaat moet betalen.

Wijs de gemeente op wat ouderverstoting met jou doet; verlies van jouw woning, dat je het niet meer trekt en in de ziektewet komt. Verlies van jouw baan. Zelf nu in de bijstand en zo bezig om te overleven dat je nog niet eens meer aan werken toekomt.

Maar wellicht ook het feit dat jouw ex in de bijstand zit en alle potjes leegplundert, blijkbaar tijd over heeft om van alles te verzinnen om jou uit het leven van de kinderen te houden. Vertel over jouw nood, dat jij net zo goed de gemeente onnodig extra geld kost, daar jij bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning behoeft.

Doordat jij vertelt over wat ouderverstoting in de meest brede zin met jou doet, maar je derden bewust en maak je niet alleen het verschil voor jouw kind, maar ook voor al die andere ouders en kinderen… Verandering zal vanuit ons, de burger moeten komen. Help elkaar.

En altijd leuk om te beseffen dat je zo de wereld van jouw ex en diens achterban kleiner maakt. Dat deze personen toch anders worden bekeken als zij denken hun podium te kunnen pakken…