nlenfrde

Noodoproep aan onze Raadsleden

Geachte griffier, vriendelijke verzoek onderstaande mail te verspreiden onder alle raadsleden binnen uw gemeente.

                                                                   Tilburg, 9 oktober 2019

Geacht raadslid,

Afgelopen maandag waren wij standhouder op de Voor de Jeugd Dag, georganiseerd door de VNG.

 

Wij hebben heel veel bezoekers kunnen bereiken door het uitdelen van onze A5 flyer, met deze begeleidende zin: 2 kinderen per uur verliezen het contact met de uitwonende ouder, wiens ouderschap niet ter discussie stond voordat de ouders gingen scheiden. 2 kinderen per uur! Sta eens stil bij het leed! Er zijn oplossingen, een kwestie van willen en doen. Het fijne is dat onze oplossingen ook nog eens jeugdzorgkosten besparen!

Naast de herkenning kregen wij veel vragen over de passende oplossingen. Wij ervaren de wil op de werkvloer, maar ook de onmacht, het vastlopen in alle procedures en het beleid.

Rond de 60% van alle jeugdzorg gaat naar scheidingsgerelateerde zaken en alle goede bedoelingen ten spijt, waar nu het geld aan wordt besteed is vaak niet alleen verspild gemeenschapsgeld, het zorgt ook nog eens voor een toename in de geestelijke gezondheidskosten en jeugdzorgkosten wegens contra productiviteit.

In combinatie met het gegeven dat er geen rem op de jeugdzorgkosten zit en deze zodanig hoog zijn dat er zelfs geen geld meer is voor andere belangrijke zaken, zoals de bibliotheken, sport accommodaties, buurthuizen, laat staan voor veel gemeenten de onmogelijke taak hoe hun burgers financieel te kunnen steunen nu deze gemeenten aardgasvrije wijken moeten aanwijzen, noodzaakt ons om een dringend beroep op u te doen.

Iedereen kent wel iemand die… Elke dag heeft ieder individu de keuze om een positief verschil te maken.

U bent onze volksvertegenwoordiger. U informeert uw wethouder over misstanden en oplossingen. U controleert de wethouder of de ingeslagen weg, de goede weg, route is.

Als raadslid kunt u de juiste vragen te stellen en niet genoegen te nemen met vage antwoorden of ontwijkend gedrag:

 • Hoeveel van het budget in deze gemeente gaat op aan scheidende ouders?
 • Hoeveel van deze ouders zitten in een complexe scheiding?
 • Hoeveel van de onder toezichttellingen (OTS) zijn scheiding gerelateerd?
 • Wat is de toegevoegde waarde, de kwaliteit van de hulpverlening, middels een OTS?
 • Hoeveel kinderen worden er uit huis geplaatst (UHP) waarvan de ouders uit elkaar zijn en is er wel gekeken naar de uitgebannen ouder, of die niet de ouderrol op zich kan nemen?
 • Welke trajecten (bijvoorbeeld: mediation, Ouderschap Blijft, Kind uit de Knel, Schip Aanpak, New Beginnings, e.a.) worden er in deze gemeente ingekocht? Hoeveel kost zo’n traject?
 • Wat is de effectiviteit van deze trajecten? NB besef dat alle bovengenoemde trajecten wetenschappelijk bewezen contra productief zijn bij complexe scheidingen!
 • Hoeveel geld gaat er vanuit de bijzondere bijstand naar de sociale advocatuur, scheiding gerelateerd?
 • Zijn er binnen onze gemeente advocaten, die werken op toevoeging, bekend, die zich schuldig maken aan processtapeling?
 • Is de wethouder al op gesprek geweest bij de rechtbank en heeft de wethouder de familierechters er op gewezen dat de gemeente moet opdraaien voor hetgeen de rechters uitspreken? Of de rechters zich bewust zijn van het effect hiervan op de gemeenschap en de direct betrokkenen in het bijzonder?
 • Of dus de wethouder de familierechters aanmoedigt kritischer te kijken naar de rol van de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en alle verdere zorgaanbieders in de keten met betrekking tot de kwaliteit en effectiviteit?
 • Wat gebeurt er in de gemeente op het gebied van hereniging tussen ouder en kind en de rehabilitatie van verstoten ouder? (Als er dan toch geld aan ons leed verdiend moet worden).

Als laatste geven wij mee dat er passende oplossingen zijn en dat wij graag daarover met de gemeenten in gesprek gaan.

Er is een groot verschil tussen de theorie, de goede bedoelingen, wat er in de beleidsnota’s staat en de realiteit, het willen luisteren naar ervaringsdeskundigheid.

Heb begrip voor ons, empathie en compassie, want het zal u maar overkomen dat u het contact wordt ontzegd met uw (klein)kind, gewoon omdat het kan.

Laat staan dat u gedwongen wordt deel te nemen aan zaken die de kindermishandeling en ex-partner geweld alleen maar verergeren en de gemeenschap/gemeente onnodig veel geld kosten.

Vriendelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade


Uitgelichte reacties:

Van: Werner de Jong
Onderwerp: uw noodoproep aan de raadsleden
Datum: 14 oktober 2019 om 11:18:03 CEST

Beste mevr. van Mackelenbergh,

Dank voor het sturen van deze noodoproep naar de gemeenteraad. Wij herkennen ons volledig in de problematiek die u hier schetst. Ons bereiken meerdere klachten hierover. Zie ook ons artikel van onlangs inzake waarheidsvinding in de jeugdzorg. Klik op de link hieronder om dit terug te lezen.

Wij wachten nog even af wat het college hiermee gaat doen, maar willen u hierbij alvast laten weten dat er in ieder geval 1 partij is die hier alert op zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Werner de Jong,
Fractievoorzitter Cromstrijen'98 HW. 

Van: Jantine Zwinkels
Onderwerp: RE: Noodoproep aan onze Raadsleden
Datum: 10 oktober 2019 om 14:24:55 CEST

Beste Annemarie,

Dank voor jullie e-mail, ik was nog niet bekend met jullie stichting.

Je stelt een paar interessante vragen, maar hoe kijken jullie er zelf naar? Wat zou de gemeente anders moeten doen, en met welk doel?

Ik zit vooral na te denken over de rol van de gemeente in deze, zit die volgens jullie vooral in de bescherming van het kind, de kosteneffectiviteit  van regelingen of het belang van een van de ouders?

Eerder heb ik in de gemeenteraad bij de huisvestingsverordening aandacht vraagt voor urgentieverklaringen voor gescheiden ouders die wel heel dicht bij elkaar willen blijven wonen.

Ben benieuwd, leuk dat jullie in ieder geval contact met ons zoeken.

Met vriendelijke groet,

Jantine Zwinkels
Raadslid CDA Utrecht