Het pamflet ‘Handen af van onze jeugdbeschermers’ sloeg bij ons ouderplatform in als een bom.

Open brief aan alle raadsleden n.a.v. Pamflet handen af van onze jeugdbeschermers

Enkele reacties van ouders:

Agressie in de jeugdzorg! Op 03-10-18 vond in de Tweede Kamer de hoorzitting “Actieplan verbetering feiten onderzoek plaatst. Diverse Kamerleden namen deel aan die hoorzitting Niets van de inbreng van ouders is overgenomen.

(Desiree van Dorremalen)


Ouders willen graag reageren op bedreigingen jegens jeugdzorgmedewerkers 

Geachte heer/mevrouw,

Met grote verontwaardiging zag ik op 03 november 2019 in het NOS journaal het item over jeugdzorgmedewerkers die bedreigd worden. Hierbij de link naar het item inclusief video.

https://nos.nl/artikel/2308905-ik-maak-je-dood-is-in-de-jeugdzorg-nog-een-nette-bedreiging.html

Allereerst wil ik stellig benadrukken dat deze bedreigingen volgens mij ronduit verwerpelijk zijn. Nooit mag iemand om wat dan ook bedreigd worden. Nóch met de dood nóch met geweld.

Vervolgens zou ik willen benadrukken dat de wijze waarop dit serieuze probleem verder toegelicht werd erg eenzijdig was. Het kan niet zo zijn dat er niemand te vinden was om de gronden van deze frustraties van ouders jegens jeugdzorg toe te lichten.

De bedreigingen vinden hun oorzaak immers in de machteloosheid van (verstoten) ouders die worden geconfronteerd met het destructieve beleid van de gecertificeerde instellingen in het gedwongen kader.

Hoe kunnen ouders rustig blijven als hun kinderen, het liefste en het meest waardevolle wat ze hebben, bij hen weggehaald worden en rechts- en jeugdzorg geen enkele kans bieden op gezinsherenging. Er wordt geen hulp verleend aan gezinnen en er worden alleen maar pleegouders gezocht onder het mom van veiligheid en stabiliteit voor de kinderen.

Nu vragen de Gecertificeerde Instellingen (organisaties voor jeugdbescherming) in een pamflet om maatregelen van de overheid tegen bedreigingen (zie de bijlage).

In het pamflet wordt het gebrek aan publieke verontwaardiging gemist over verbale en fysieke agressie. Echter, ouders missen de publieke verontwaardiging over het vaak te snel en zonder enige noodzaak uiteenrukken van een gezin. Veel ouders hadden een goed beeld over de Raad van de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen voordat ze ermee te maken kregen en eenmaal bekend hiermee, concluderen ze dat het systeem, althans de invulling hiervan, niet werkt.

Ik ben ervan overtuigd dat een aantal belangengroepen en ouders ook zeer graag hun frustratie en woede zouden willen toelichten. Bij mijn weten hebben zij al herhaaldelijk bij gemeenten, rechtbanken, RvdK en jeugdzorg kenbaar gemaakt wat de werkwijze is van de keten en hoe schadelijk deze is voor degene die beschermd zouden moeten worden, namelijk de kinderen én hun ouders. Hun liefhebbende, gezonde en verantwoord opvoedende ouders welteverstaan. Ik heb het niet over gevallen van bewezen kindermishandeling waarbij een kind per definitie van de mishandelende ouder gescheiden dient te worden.

Jeugdzorg is onderzoeker, aanklager, rechter en beul en de rechters die in het familierecht werken checken anno 2019 nog steeds niet de feiten waardoor ouders door oneerlijke en ongekwalificeerde rapportages zomaar hun kinderen kwijtraken en kinderen hun ouders.

Door deze al decennia opgebouwde machtspositie verliezen 16.000 kinderen definitief contact met één der ouders. Hier gaat het om ernstig trauma van een der ouders, wat niet onderkent en aangepakt wordt met actieve steun van de keten die weigert wet en wetenschap te integreren in een objectieve en verantwoorde werkwijze.

Daarnaast worden per jaar ruim 40.000 kinderen uit huis geplaatst. Hiervan is ook met breed geaccepteerde studies aangetoond dat dit contraproductief is en diepe schade veroorzaakt bij kinderen en hun ouders.

Vorige week nog ging een vader over tot een honger en dorst staking om het co-ouderschap over zijn kinderen te verkrijgen. Ik vraag u of u dit soort draconische maatregelen acceptabel vindt voor ons Nederland welk de rechten van de mens dient te beschermen?

Indien u oprecht de zwarte kant van de keten onder de aandacht wilt brengen, dan kunt u mij hiervoor persoonlijk benaderen. Als ervaringsdeskundige vader, die zonder enige gegronde reden door de moeder van ons kind én het rechtssysteem uit het leven van ons kind verstoten wordt, wil ik graag tijdens een raadsvergadering samen met andere ouders en belangenverenigingen een presentatie geven over het fenomeen ouderverstoting en de werkwijze van rechters en jeugdzorg in dezen alsmede persoonlijke verhalen met u delen. De impact van dit globale probleem is immers veel te desastreus om zich alleen op één kant van het verhaal te focussen.

Bedreigingen en agressie zijn niet goed te keuren en het is duidelijk beter ze te voorkomen dan te genezen. Daarom zou volgens mij de bezem moeten door de praktijk van de gecertificeerde instellingen, jeugdzorg en moeten rechters de wetten naleven om kinderen én ouders te beschermen.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Een verstoten vader


Duizenden ouders en kinderen zijn geweld door Jeugdzorg meer dan zat!

Duizenden kinderen en ouders worden door jeugdzorgmedewerkers (zorgverleners, geen hulpverleners) bedreigd, gekleineerd, gechanteerd, valselijk beschuldigd, getraumatiseerd. Kinderen worden onterecht weggerukt (met geweld) en vervreemd van hun liefhebbende ouder(s) wat kindermishandeling is; en hier worden niet die ouders bedoeld die kinderen mishandelen, misbruiken of verwaarlozen. De familierechter neemt nagenoeg altijd klakkeloos de door de jeugdzorgmedewerker gebezigde onwaarheden, verzinsels en valse beschuldigingen over; aangedragen feiten en bewijzen door de ouder(s) doen er niet toe, alleen meningen van jeugdzorgmedewerkers. Een zitting is niet openbaar, er is geen eed, geen bewijsrecht en er wordt beschikt op inhoudsloze begrippen als ‘ontwikkelingsbedreiging’ en ‘in het belang van het kind’. En de onmacht van ouders wordt zeker niet begrepen. Een andere mening wordt geduid als ‘niet meewerkend’, ‘niet helpend’ en dat blijken bij de rechter doodzondes. Jeugdzorg voorziet de rechter van onjuiste gegevens en verschuilt zich later achter de beschikking. De perverse prikkel dat ieder binnengehaald kind ‘oplevert’ stuurt dit gedrag zeker aan. Ouders en kinderen blijken geen rechten te hebben/krijgen en hierdoor zal de door Jeugdzorg veroorzaakte agressie blijven doorgaan en verergeren.

Harm Oussoren
Appelscha


Geweld tegen JZ medewerkers. Laat in uw reacties een lijn zien.

Juist de al dan niet terechte informatie aan de rechtbanken. Zo lang de rechtbanken weerlegging van het gestelde door de Raad en de rest van de bende blijft negeren. Gaan zij (het systeem) door. Minister Dekkers (rechtsbescherming) blijft ons negeren. Op deze topic reageert hij meteen? Toch! Op dit moment loopt er intern bij politie en justitie 1 vraag stuk. Volgens de wet en regelgeving. Mogen ook in het civiel recht. De rechters niet misleid worden voor het verkrijgen van een uitspraak.

Kort: Blijf beheerst laat uw frustraties merken maar ga eens rustig zitten. Wijs de rechtbank op bewezen feiten en sla vooral de eindverantwoordelijken niet over! 

Tussen de rechters en de gemeenten. Dat is 1 zwart gat. Informeer de gemeenten en de rechters met bewezen feiten! Houd uw pleidooi algemeen niet alleen gericht op de voogd. En! Hoe slaan we de handen in 1 om niet alleen hier te roepen! 

Maar om door de pers en de Nederlandsche staat gehoord te worden?

14 Oktober jl heb ik ook getracht de Kinderombudsvrouw wakker te schudden. Ik informeer hen al 8 jaar met bewezen feiten. Zelfs zwart op wit. Vanuit JZ het onterecht uit het gezag gezet te zijn in 2016. Roepen en ongenoegen uiten op forums is 1. Stichtingen welke ik waardeer zoals HOVS is 2. De handen in 1 slaan door alle stichtingen lijkt een stap welke juist de grond krijgt en kan krijgen. Voor een tegen bericht.

Die stap samen met de mensen welke niet aangesloten zijn of zoekende naar mede slachtoffers... Geeft een blok. Van ik meen 25.000 stemmen minimaal? 1 petitie ondersteund door alle losse stichtingen. Daar bereik je ook de nieuwkomers en zoekende mensen eerder mee.

Wie deeld dit idee?

Joop van Kouteren


Bedreiging. Wat is een bedreiging? Wanneer is de reactie erger dan de aanleiding? Als een jeugdzorg professional zegt: Als jij de klacht tegen mijn collega niet intrekt, dan zie jij je kinderen niet meer. Als een jeugdzorg professional je kinderen laat mishandelen en opzettelijk geen top-teen onderzoek laat plaats vinden of deze tegenhoud(ondanks de verplichting in een Rechterlijk vonnis), omdat er zaken uit zouden blijken die de jeugdzorg professional zijn carrière kosten, is dat dan een bedreiging? Is frauderen uit naam van de politie en RvdK, om maar begeleide omgang plaats te laten vinden, zonder feitelijke gronden, een bedreiging? Is in de Rechtbank een fysieke aanval plegen en zeggen "ik mol je", een bedreiging? Is een jeugdzorg professional, die door zijn laten, meisjes van 1 en 3 laat mishandelen en niets doet en zelfs aangiftes en meldingen verdoezeld, een bedreiging? Hugo Nibte, schoft, ben jij een bedreiging? Nee, je bent een zak hooi. Woensdag zit ik voor de 7de keer door jou bij de politie en weet je wat, daar meld ik voor de 7de keer een bedreiging, die ik doe naar jou, als het SKJ en de Politie niet ingrijpen op je malafide handelen. Kijken of ze net zo snel handelen, als ze tegen mij deden, toen jij met je huilerige hoofd aangifte ging doen tegen mij van bedreiging, omdat ik tegen je zei: "als je zo graag wilt vechten, dan zie je me vanmiddag". Jeugdzorg Professionals horen niet bedreigd te worden. Criminelen wel, als er geen andere optie meer is. WSG en DJGB zit vol met criminelen, die denken voor eigen Rechter te mogen spelen. Er is geen ergere doodsbedreiging, dan om zonder een andere aanleiding dan een persoonlijke, een ouder zijn kinderen niet te laten zien.


Het mag niet zo zijn dat mensen bedreigt worden met de dood! Maar het is wel zo dat jeugdzorgwerkers hele gezinnen ruïneren! Probeer maar eens rustig te blijven als ze het liefste en het meest waardevolle wat je hebt je kind(eren) bij je weghalen en de G.I de ouder(s) geen enkele kans bieden op gezinsherenging. Er wordt geen hulp verleend alleen maar pleegouders gezocht onder het mom van Veiligheid en stabiliteit voor de kinderen. Terwijl minister Dekker inmiddels een 5000 pagina's tellend dossier in handen moet hebben van 70 jaar, kinderen in pleegzorginstellingen en bij pleegouders waarvan 75% van deze kinderen slachtoffer werd van misbruik, mishandeling, verwaarlozing en treiterij. Dan kun je wel stellen dat de Veiligheid Beslist Niet Geborgen Werd! Waarom beantwoord U de Wanhopige Brieven van de Biologische ouders niet? Waarom mocht Emily Passemiers op laatst niet verschijnen in het programma Jinek om te vertellen over de Verschrikkelijke Uithuisplaatsing van baby Jayda? Hogerhand verbood dit, Beantwoordt geen brieven. Zwijgt de Problematiek van de Biologische ouders Dood! In het programma Jinek mocht wel Jeugdzorg hun verhaal vertellen en enkele dagen later een Demonstratie houden, maar de andere kant van het verhaal mocht niet verteld worden! Dit klopt van geen kanten! Nu staat U gelijk op de Bres in het NOS journaal wat aan een kant begrijpelijk is. In alle Rechtvaardigheid zou U ook de Andere kant hun verhaal eens moeten laten vertellen. Dan kan het voor iedereen begrijpelijk worden wat er nu daadwerkelijk aan de hand is! TRANSPARANTIE, daar gaat het toch om in een DEMOCRATIES LAND?!


https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=704&fbclid=IwAR0So21FpBYwfQHKys92XkYlBNhFLQgh7wdMwkaeuWl2GcCf0KkMPC9U3Kk