nlenfrde

Deze open brief is verzonden aan, op 5 november 2019. 

  • Minister Dekker voor Rechtsbescherming
  • Minister de Jonge VWS
  • Bestuurders en clientenraden van de Gecertificeerde Instellingen 
  • Het College van Procureurs-Generaals
  • De Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
  • De leden van de Tweede Kamer

Reacties:

De Kinderombudsman:

Geachte heer/mevrouw,

Dank u wel voor uw bericht. Wij zullen uw mail als signaal opnemen. Signalen zijn een belangrijke bron van informatie voor de Kinderombudsman over mogelijke schendingen van kinderrechten. De Kinderombudsman inventariseert aan de hand van signalen welke knelpunten er zijn met betrekking tot kinderrechten in Nederland. Uw signaal draagt hieraan bij. Onze dank dan ook voor het delen van deze informatie met ons.

Met vriendelijke groet,

secretaresse Kinderombudsman