Menu
nlenfrde

Huisarts en 'vechtscheiding': hoe nauw het luistert.

Huisarts van moeder en dochter (voorheen ook van vader) wordt door de Raad voor de Kinderbescherming gebeld met het verzoek om informatie te geven in het kader van een raadsonderzoek in een procedure bij de rechtbank. Huisarts geeft aan zorgen te hebben over de vraag of vader voldoende inzicht en kunde heeft om alleen voor dochter te zorgen. Vader dient hierop een klacht tegen hem in. De tuchtrechter verklaart de klacht gegrond: een waardeoordeel van een arts hoort gegrond te zijn op feiten of bevindingen. Niet duidelijk is op basis van welke ervaringen beklaagde tot dat waardeoordeel komt. Ook heeft hij, toen vader hem opheldering verzocht, geen toelichting gegeven en wilde hij niet in gesprek gaan (naar eigen zeggen om buiten de 'vechtscheiding' te blijven). De tuchtrechter acht het gebrek aan openheid en het geven van een waardeoordeel zonder kenbare onderbouwing tuchtrechtelijk verwijtbaar en legt een waarschuwing op.

https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TGZRSGR_2020_65