Menu
nlenfrde

Het blijft lastig voor de scholen om 'goed' om te gaan met kinderen die klem (komen te) zitten in een scheidingssituatie. Als de school zich aan de wet zou houden, dan is er niets aan de hand. Dan is de school die neutrale, veilige plek waar het kind, kind kan zijn.

Ervaring leert ons anders. Te veel scholen gaan klakkeloos mee in het drama van 1 ouder. Te veel scholen lopen als een kip zonder kop achter de jeugdbeschermer (voorheen gezinsvoogd geheten) aan. Te veel scholen doen niet wat ze zouden moeten doen; jou als gelijkwaardige ouder behandelen. Jou informatie geven nu ze weten dat jij in een complexe scheiding bent verwikkeld. Te veel scholen belasten juist het kind, door positie te nemen ten gunste van de verstotende ouder. Bevragen het kind, waardoor die keuzes moet maken, terwijl bij wet e.a. is geregeld en de stem van het kind in deze niet ter zake is. Te veel scholen grijpen niet adequaat in bij hoog verzuim (melden bij leerplichtambtenaar). Te veel scholen ontzeggen jou de toegang tot de school, tot vrijwilligers werk, op oneigenlijke gronden.

Wel nu, het schooljaar is weer begonnen. Bijgaand twee folders:

Oproep: mail deze folder naar de school waar jouw kind naar toe gaat, met de vraag om een persoonlijk onderhoud. Met bijvoorbeeld de directeur van de school, een mentor, een vertrouwenspersoon en ja zelfs de meester/juf van de klas.

Heb je van te voren goed ingelezen: School, Info en Gezag

En ga het gesprek aan waarbij jij je netjes voorstelt. Waarbij jij het hebt over het feit dat 1 op de 3 leerlingen zich in een vervelende positie bevindt. Vraag naar een scheidingsprotocol. Is dat er al, hoe ziet dat er uit en hoe werkt dat dan in de praktijk? Wijs de school erop dat er heel wat programma’s zijn, van dappere dino’s tot een KIES traject, die voor de kinderen een steun kunnen zijn.

Zeg dat je het gesprek aan gaat voor al die kinderen die met scheidende ouders te maken hebben en jouw kind in het bijzonder. Heb het niet over jouw ex, behalve het feit dat de scheiding niet verloopt zoals die zou moeten verlopen. Dat jij derhalve in een complexe scheiding zit en de school een wettelijke plicht heeft jou dus sowieso apart moet informeren. Uiteraard wil jij net zo goed de inlogcodes van het schoolvolgsyteem.

Geef je op voor vrijwilligerswerk. Besef dat de school vaak 1 van de weinige lijntjes tot jouw kind is.

Wil de school hier niets van weten, weigert de school niet alleen een persoonlijk onderhoud, maar ook nog eens de inlogcodes en neemt de school dus ongepast stelling: Wijs de school op de wet.

Volhardt de school? Het is niet anders; een nette brief naar het bestuur met jouw bevindingen, als ook naar de schoolinspecties, naar de Kinder- en Nationale Ombudsman. Naar de gemeente, de leerplicht ambtenaar, wellicht zelfs de wethouder onderwijs/jeugd/gezin etc.

Maak het groot, maar hopelijk hoeft het niet zo ver te komen.

Besef: je doet dit niet alleen voor jouw kind, maar ook voor die honderden die nog volgen…