Zo nemen wij aanstoot aan het WODC rapport uit februari 2019 'Huiselijk geweld breed in Nederland’, aan de Kamer aangeboden door Minister De Jonge. 

Apart dat bij bovenstaand WODC rapport geen aandacht is voor pathogeen ouderschap, vaak met ouderverstoting als resultaat. Bij navraag kregen wij te horen dat de onderzoekers expliciet was opgedragen deze zware vorm van mishandeling te negeren…

En niemand, ook niet de politiek, die hier wat van vindt, die het WODC rapport afkeurt of zegt dat het rapport nog niet compleet is.

Daardoor kunnen bovenstaande partijen hun eigen interpretaties rondom mishandeling loslaten, want zeg nou zelf, hoe vaag is dit: ‘de veiligheid van de betrokkenen en het belang van de slachtoffers staat centraal’. 

Maar hoe bepaal je deze, en mág het OM deze nuance wel aanbrengen? Deze subjectiviteit zorgt ervoor dat het OM weigert te vervolgen en daarbij ook de politie niet ondersteunt in de wens om eventueel normerende gesprekken te gaan voeren. Het meest vreselijke is nog wel dat het Ministerie JenV en zeker het OM, met hun taskforce huiselijk geweld, bewust, wetenschappelijke argumenten negeert en stug het destructieve pad blijft volgen.

Ouders, noodgedwongen autodidact, die bovengenoemde partijen wijzen op de wetenschappelijke inzichten, worden aangemerkt als strijdend. Als agressief. Ja, wat denk je, jouw kind wordt mishandeld en het drijft je tot waanzin dat niemand het wil inzien en wil ingrijpen.

Terwijl juist bovengenoemde instanties pretenderen in het belang van het kind te handelen…

Kijk naar de datum van onderstaand artikel; 12 juli 2019!!!