Schaamteloos

VanMontfoort heeft in opdracht van Jeugdzorg Nederland een verkennend onderzoek gedaan naar de aanpak van (extreem) lastig klaaggedrag bij Gecertificeerde Instellingen (GI). Centraal in het onderzoek stond de vraag: ‘hoe kan een GI ervoor zorgen dat lastig klaaggedrag van cliënten zo min mogelijk impact heeft op het werk, de professionals en de GI?’. De voornaamste conclusie is dat klachtbehandeling bijzondere expertise behoeft, met name de behandeling van klachten van klagers met lastig klaaggedrag. Klachtbehandeling moet bovendien een duidelijke en gewaardeerde plek in de organisatie krijgen.

Op basis van de bevindingen uit de verschillende fases van het onderzoek heeft VanMontfoort een aantal werkbare elementen voor de omgang van lastig klaaggedrag geformuleerd en hebben we getracht concrete handvatten aan te reiken voor het ontwikkelen van een werkwijze voor de omgang met klagers met lastig klaaggedrag.

Benieuwd naar de werkbare elementen en overige aanbevelingen? Download het onderzoeksrapport gratis in onze webshop: https://lnkd.in/dbs2T7j. Nog meer weten, neem contact op met onze onderzoeksjurist Marike Lenglet

Getriggerd door het 'matter of fact' optreden door Minister Sander Dekker, tijdens het Jeugddebat, 23 juni 2020, ben ik met frisse tegenzin, dan toch maar aan het rapport “Wettelijke Kaders van de Jeugdbescherming”, NJI, ons gepresenteerd op 29 april 2020, begonnen. 

Immers, er zou een onderzoek komen naar aanleiding van de motie Peters/Worsdorfer. 

Het uitgangspunt was daarbij dat ouders en kinderen zich beklagen over het feit dat het NIP en het SKJ niet onafhankelijk zijn en dat derhalve klachten indienen een frustrerend proces is, wat tegen de ouder zelf keert en zelden tot juiste gevolgen voor de ‘verantwoordelijken’ oplevert.

Maar wat zegt Minister Sander Dekker nou? 

Ja, het SKJ, de RvdK, VT en de GI’s zijn in overleg, maar niet om te kijken hoe het nou kan dat er zoveel klachten zijn en hoe ze dus hun werkwijze zouden kunnen verbeteren. Nee, omdat klagende ouders als lastig worden ervaren, zijn ze in overleg om hun klachten procedures zodanig in te richten dat ouders minder kunnen klagen!

Ook durfde Sander Dekker ijskoud te stellen dat er door het rapport nu prioriteiten kunnen worden gesteld om bijvoorbeeld de achterstand bij de Raad vd Kinderbescherming (3200!) weg te werken.

Waarbij gezagskwesties onderaan bungelen…

Terwijl tijd onze grootste vijand is. Hoe kan een kind veilig hechten als die ouder gedurende onderzoeken weg gehouden wordt van de biologische ouder? Hoe vaak krijgen ouders te horen dat er nu geen lotsverbondenheid meer is, dus afstand moet nemen, terwijl er feitelijk niets mis is met die ouder?

Daarbij komt; zouden de RvdK, VT, en de GI’s werk maken van verantwoorde anamnese en diagnostiek, dan zou die wachtlijst helemaal niet zo lang hoeven te zijn en zouden de terechte klachten ook stoppen; immers, dan komt er een einde aan de misstanden, de volkomen onterechte interventies door de vernoemde partijen. 

Maar blijkbaar is dit de zoveelste vrije interpretatie van een motie, ingediend door onze volksvertegenwoordiging, die geadresseerd zou moeten worden door minimaal de indieners zelf: maar Minister Dekker, dit bedoelden wij niet met onze motie, dus dat rapport door de shredder en dit zeker NIET de 'norm' laten zijn. Wetende dat ook dit rapport de Rechten van het Kind, het ERVM en zelfs de grondwet schaadt.

Is het lastig? Zijnde Tweede Kamerleden van juist de twee ministers die weer de hand hebben in een rapport dat ter discussie staat? Peters van het CDA, die nog steeds niets wil weten van de perverse beloningen in de keten? Worsdorfer, VVD, die met menig ouder heeft gesproken en hoort te weten hoe verantwoorde ouders worden weggezet, uitgebannen, door een bewust handelingsonbekwame keten? Een keten die het nog ruiterlijk toegeeft ook en van hun beleid geen geheim maakt

Want ook deze heren, volksvertegenwoordigers, hebben een verantwoordelijkheid!  

Ook aan dit rapport zit een vies luchtje! 

Het is 'in' om 'het volk' te betrekken, dat doen ze dan ook. Dus ook ik heb mijn bijdrage proberen te leveren, oplossingsgericht, in het belang van ouders en kinderen. Het VKC heeft bijgedragen, zo ook nog wat andere 'burgers'. Daar zijn verslagen van gemaakt en die zouden integraal meegenomen worden in dat rapport.

Maar je snapt het al; die verslagen kwamen niet uit, en werden dus niet opgenomen… Geleerd van vorig misbruik (ouders zijn betrokken geweest en zelfs de namen bij het rapport, terwijl niets van hun bijdragen in het rapport staan) hebben wij ons toen officieel teruggetrokken!

Als compromis kwam toen het voorstel om onze bijdragen dan op hun website te plaatsen, maar ook dat zagen wij niet zitten. En zie wat er gebeurt! Schaamteloos en zo opzichtig.

Daar zouden de heren Peters/Worsdorfer de minister voor terug moeten roepen naar de Tweede Kamer! Want Sander Dekker heeft in die 20 minuten wel meer gezegd, die een parlementaire enquête rechtvaardigen!

En weet je wat zo ontzettend gemeen en apart is? Het is niet bepaald geheim dat de jeugdzorg keten grote fouten maakt en de misstanden liegen er niet om. Zie het rapport van Cie de Winter. Ook Sander Dekker weet heel goed hoe het SKJ en de keten functioneren.

Toch zegt deze man met een uitgestreken gezicht dat ouders/kinderen, die slachtoffer zijn van misstanden door de keten, klachten kunnen indienen bij het SKJ off de instanties, die de misstanden op hun geweten hebben! 22 februari 2020, (1,11m) 

Terwijl, ondertussen, blijkbaar, de instanties zich nog dieper ingraven en niet van plan zijn hand in eigen boezem te steken. Wel nee, schilder die ouders en kinderen maar af als lastige gekkies!

Ook weet Sander Dekker drommels goed dat de slachtoffers wel uitkijken! Zij kennen de instanties als geen ander. Klachten indienen keert tegen ze. De slachtoffers worden aangemerkt als strijdend en daar niemand in de keten verantwoordelijkheid wil nemen voor de waanzin die de slachtoffers is overkomen, of overkomt, zetten deze verantwoordelijken alles in om de slachtoffers monddood te maken.

Immers, pas maar op, eenmaal in onze keten, eigenen wij ons rechten toe, die alle redelijkheid, billijkheid en integriteit tarten. 

Iedereen hoort ook te weten dat Sander Dekker, in de hoedanigheid van Staatssecretaris van onderwijs, samen met Hugo de Jonge (toen Wethouder Rotterdam) en onder andere Marcelle Hendrickx (D66, Wethouder Tilburg) het toen al ter discussie staande GIRFEC naar Nederland hebben gehaald.

Kansencirkels, toegepast door op zijn hoogst HBO geschoolden, zorgen voor de nu geïnstitutionaliseerde discriminatie.

Besef dat profilering de instanties een rechtvaardiging geeft om levensbepalende beslissingen te nemen over burgers, die met rust gelaten horen te worden als de Rechten van de Mens, ERVM, Rechten van het Kind, de Grondwet etc, worden gerespecteerd.

Dus Sander Dekker verstevigt de positie van de keten, al weer, maar nodigt slachtoffers wel uit om zich te melden? De kinderen van onze kinderen hebben al een vinkje voordat ze geboren zijn. Zo simpel is het!

De vraag is dus wanner de Tweede Kamer ingrijpt voordat het te laat is. Immers, als je ons belangrijkste in ons leven, ontneemt, hebben we niets meer te verliezen.