Menu
nlenfrde
Van: Marieke van Woerkom 
Onderwerp: Antw.: Olcay en huiselijk geweld
Datum: 12 mei 2020 om 16:37:07 CEST
Aan: Kirsten van den Hul PvdA <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Kopie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Annemarie van Mackelenbergh OVS <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste Kirsten,

Helaas hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen op de onderstaande mail.
 
Graag horen wij of er kamervragen gesteld kunnen worden over de onderstaande 3 items.
 
Met vriendelijke groet,
Marieke van Woerkom

Van: Marieke van Woerkom 
Onderwerp: Antw.: Olcay en huiselijk geweld
Datum: 4 mei 2020 om 13:32 CEST
Aan: Kirsten van den Hul PvdA <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
 
Beste Kirsten,
 
Hartelijk dank voor je reactie.
 
Gezien de inhoud van jouw reactie vragen wij ons af waarom er nu door de minister wordt ingezet op nog meer melden, als de expertise ontbreekt om een diagnose te stellen? 
 
De kans op nog grotere aantallen onterechte meldingen en het hierop volgende onterecht inzetten van onjuiste behandelingen vergroot hierdoor. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de overheid?
 
Specifiek wat betreft de aanpak van ouderverstoting zou de Tweede Kamer vragen kunnen stellen over:
 1. Hoe het mogelijk is dat het Ministerie van VenJ bepaalt wat Huiselijk geweld precies inhoudt, en dit niet uitgaat van de wetenschap. Het gaat hier al mis bij de basis; het rapport https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/05/de-prevalentie-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-nederland laat ouderverstoting specifiek buiten beschouwing, waardoor het voor al de betrokken instanties onmogelijk wordt gemaakt hierop daadkrachtig in te grijpen. O.a. het Openbaar Ministerie, voormalig OvJ Huiselijk Geweld Eva Kwakman kan hierdoor stellen dat ouderverstoting, pathogeen ouderschap niet strafbaar is.
 2. Hoe het mogelijk is dat de inhoud van de opdracht van het Ministerie van VenJ volgens Mr. Cees vanLeuven afwijkt van de tekst genoemd de motie Westerveld?
 3. Accepteert de Kamer het feit dat Mr. Cees van Leuven, tevens voorzitten van de Stichting Schottenaanpak samen met leden vanuit de handelingsonbekwame hulpverlening, zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling? Het mag duidelijk zijn dat er hier niet voldaan wordt aan de vraag in de motie om een onafhankelijke commissie.
Is het mogelijk dat jij, of een van je collega’s hier vragen over stelt?
 
Hartelijke groet,
Marieke van Woerkom

Van: Hul van den K. 
Onderwerp: Antw.: Olcay en huiselijk geweld
Datum: 4 mei 2020 om 10:35 CEST
Aan: Marieke van Woerkom 
 
Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie Marieke. 
Ik ben het natuurlijk geheel met je eens dat de kwaliteit van de hulpverlening -in de gehele keten, van politie tot GGZ en opvang - helaas soms te wensen overlaat. Dat heeft soms te maken met capaciteit, soms met gebrek aan inzicht of gebrekkige samenwerking. Juist daarom pleit ik ook voor meer inzet van ervaringsdeskundigen, betere samenwerking in de gehele keten en meer regie. 
Bovendien wil ik dat er meer aandacht voor dit thema is in opleidingen, oa bij de politie. Maar ook in het onderwijs moet er meer aandacht voor zijn, zodat leraren beter in staat zijn te (re)ageren op signalen van kinderen in hun klas. En laten we ook niet vergeten dat verreweg het grootste deel van de gevallen nooit gemeld wordt, slechts het topje in de ijsberg is in beeld.
Ouderverstoting is inderdaad een vreselijk probleem, waar helaas nog steeds ouders en kinderen mee te maken krijgen. Ook dat vraagt daarom om specifieke aandacht en (ervarings)deskundigheid. 
Mijn collega’s en ik zullen ons in de verschillende commissies blijven inzetten om de aanpak van alle vormen van geweld achter de voordeur hoger op de agenda te krijgen en te houden. 
 
Hartelijke groet,
 
Kirsten van den Hul 
PvdA 

Van: Marieke van Woerkom 
Onderwerp: Antw.: Olcay en huiselijk geweld
Datum: 2 mei 2020 om 13:03 CEST 
 
Beste Olcay, Kirsten en Kim,
 
Met enorm veel interesse hebben wij  de serie 'Olcay en huiselijk geweld' gevolgd. Vooral de eerste 4 afleveringen spraken ons zeer aan, omdat de inhoud hiervan heel herkenbaar was.
 
Specifiek aan de laatste twee afleveringen viel ons het volgende op:
 • Het onbegrip bij Olcay - mede gedeeld door ons - over het feit dat haar jeugdzorg dossier exact en feitelijk de jarenlange fysieke mishandeling binnen het gezin weergaf, maar ingrijpen door de instanties uitbleef.
 • De aanname dat de hulpverlening nu zoveel jaren later wel beter is. Aangevuld door de input van Kirsten van den Hul, zelf een slachtoffer van fysiek geweld en samen met de leden Dijksma en Kuiken initiatiefneemster van Initiatiefnota 34 907 : «Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij»
Vanuit onze ervaring m.b.t. de aanpak van ‘ouderverstoting’ een vorm van psychisch geweld kunnen wij hierop het volgende antwoorden:
 • Momenteel grijpt ons jeugdzorgstelsel óf niet in, (voorbeeld gezin Olcay) óf men is niet in staat een diagnose te stellen. Men is niet in staat onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van geweld. Op basis van aannames, meningen en framing worden er nu, zelfs onder drang en dwang, behandelingen ingezet die schadelijk zijn. 
 • Huiselijk geweld is een symptoom van een geestelijke ziekte/aandoening. Gezonde mensen doen dit elkaar niet aan; er zal net zoals in de medische hulpverlening, gebruik gemaakt moeten worden van de werkwijze: anamnese/onderzoek, diagnose, gevolgd door de juiste behandeling.
 • Daarbij is het noodzakelijk te beschikken over een volledig omschrijving van alle vormen van huiselijk geweld:
  1. fysiek geweld
  2. seksueel geweld
  3. verwaarlozing
  4. psychisch geweld
Echter, momenteel bepaalt ons Ministerie van VenJ wat huiselijk geweld volgens hen inhoudt; ‘ouderverstoting’ wordt hierbij bewust buiten beschouwing gelaten. Zie hiervoor de bijlagehttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/05/de-prevalentie-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-nederland
 • Vervolgens dienen er slechts hulpverleners ingezet te worden die opgeleid zijn om een diagnose te stellen, die een onderscheid kunnen maken tussen de verschillende vormen van geweld. Kennis van o.a. de psychodiagnostiek is hierbij een vereiste
 • Daarnaast mogen deze hulpverleners niet gehinderd worden door overdracht. Onder de huidige jeugdzorgmedewerkers is de aanwezigheid van overdracht erg groot. Een onverwerkt eigen trauma verhindert de objectiviteit bij het beoordelen van een geval van mishandeling.
Om huiselijk geweld concreet en gedegen aan te pakken zal de kwaliteit van de hulpverlening op hetzelfde kwaliteitsniveau van de medische zorg gebracht moeten worden. Zolang de kwaliteit niet op orde is, heeft melden van huiselijk geweld weinig zin.
 
@Kirsten, we zijn vooral benieuwd naar jouw reactie. De initiatiefnota 34 907 is een fantastisch initiatief, echter de huidige professionaliteit is onder de maat. Zolang met niet in staat is tot degelijke diagnostiek is het melden van huiselijk geweld helaas vrij zinloos.

Met vriendelijke groet,
Marieke van Woerkom