Menu
nlenfrde

Herken Ouderverstoting ergert zich enorm aan de wildgroei van cursussen, symposiums, bijeenkomsten, congressen met als onderwerp ‘complexe scheidingen, of erger, ouderverstoting. Tijdens dat soort bijeenkomsten, die aardig wat kosten, 300 euro is heel normaal, wordt kennis gedeeld waarvan wij schrikken. Toch kunnen de deelnemers/bezoekers, punten krijgen voor aanwezigheid. Maar welke kennis wordt daar gedeeld en op basis van welke wetenschappelijk onderbouwde inzichten, of zijn het opinies en meningen die een desastreus effect hebben, waarbij dus niemand op de rem trapt en zegt ‘hee, dit gaat hem niet worden, wat wel?’

Niet voor niets is er nu een expertteam complexe scheidingen benoemd. Hoe zo dan niet even afwachten alvorens weer schade aan te richten door verkeerde ideeën als de oplossing aan te dragen? Op zijn hoogst goedbedoeld, maar wel misplaatst. 

Nu dus weer een cursus rondom ouderverstoting gegeven bij de SSR. Dus hier kunnen rechters een paar puntjes verzamelen van de 90 die ze in 2 jaar na benoeming moeten halen. Dus ze mogen tot 2 jaar na benoeming aan hun kennis werken. Niet aan het begin. En dan gaan ze met deze aangeboden kennis naar huis.


Van: Marieke van Woerkom
Onderwerp: Antw.: Ssr cursus
Datum: 4 november 2019 om 22:01:28 CET
Aan: Karin Singendonk

Geachte mevrouw Singendonk,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn dat u toch zo professioneel gebleken bent om te reageren op onze vraag.

Als ouderbelangengroep en stichting zijn wij van mening dat elke professional die bezig houdt met de complexe materie van ’oudervesrstoting’ een ethische verantwoording heeft naar de maatschappij, en zeer zeker naar de rechtspraak.

Daarbij wil ik benadrukken dat het fenomeen ‘ouderverstoting’ wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd is. Het fenomeen zorgt al voor ruim 40 jaar ruzie en polarisatie binnen de wetenschappelijke wereld. Dit ondanks het feit, dat de symptomen die kinderen vertonen die een ouder afwijzen, wel via de gevestigde psychologie gediagnosticeerd kunnen worden.

Een vereiste hierbij is dat de desbetreffende professional op de hoogte is van kennis rondom de familiesystemen, complex trauma en de psychopathologie. Gezien uw functie en die van uw collega Mw. Hendrik, betwijfel ik of u deze expertise bezit en of onze rechtspraak op de juiste wijze geadviseerd wordt.

Dit advies is van essentieel belang; een ieder die zich met deze complexe materie bezig houdt maar niet over de juiste kennis beschikt, is in feite 'een charlatan en fraudeur,' om Dr. Childress, PsyD en internationale expert op dit onderwerp te citeren, en werkt zo op deze manier samen met de rechtspraak mee aan het in stand houden van kindermishandeling.

Wij zouden het daarom op prijs stellen om een inhoudelijke reactie te ontvangen omtrent de training die u aan onze rechtspraak geeft. U zult het met ons eens zijn dat medewerking van ons huidige systeem aan kindermishandeling direct gestopt dient te worden.

In de bijlage de laatste informatie van Dr. Childress aan alle professionals binnen de mentale gezondheidszorg.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom
Secretaris


Op 4 nov. 2019, om 16:14 heeft Karin Singendonk het volgende geschreven:
 
Geachte mevrouw van Woerkom,
 
Op 3 oktober ontvang ik op mijn mailadres een mail van u gericht aan mevrouw Hendriks. Deze heb ik in het kader van de privacy direct verwijderd. Vervolgens word ik door u gebeld op een moment dat ik klaar stond om weg te gaan. Ik ken u niet en u was nogal dwingend.
Ik ben u geen rekenschap verschuldigd maar sta altijd open voor inhoudelijke gesprekken met vakgenoten over onderzoek en alles wat te maken heeft met kinderen en ouderafwijzing. Mijn uitgangspunt is dat een kind zijn vader en moeder allebei nodig heeft en als mediator, forensische mediator en bijzondere curator krijg ik regelmatig met ouderafwijzing te maken. Het is een complex gegeven dat een eclectische aanpak behoeft.
 
Voor verdere informatie over de SSR training verwijs ik naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter attentie van team P&F.
Aangezien u mevrouw Hendriks in de cc heeft meegenomen zal ik dat ook doen.
 
Met vriendelijke groet
 
Karin Singendonk

Van: Marieke van Woerkom
Verzonden: vrijdag 1 november 2019 11:29
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwerp: Re: Ssr cursus

Geachte mevrouw Singendonk,

Wat enorm onprofessioneel om ons telefoongesprek zonder op de inhoud in te gaan,  te verbreken.

Wij kregen alleen te horen dat de inhoud van de cursus prima was, u hier geen inhoudelijke mededelingen over wilde doen, en dat de cursus pas 1 x ‘getest’ was. Dit doet onze bezorgdheid voor het uiteindelijke welzijn van ouders en kinderen slechts vergroten.

Het is van enorm groot maatschappelijk belang dat de rechtspraak geïnformeerd wordt door professionals met kennis van de familiesystemen, complex trauma en psychopathologie.

Aangezien u deze kennis niet bezit, ben ik bang dat u momenteel meewerkt aan het in stand houden van de handelingsonbekwaamheid van de rechtspraak.

Dit is schadelijk, wij zien ons dan ook genoodzaakt verdere stappen te ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom
Secretaris
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade


Op 3 okt. 2019, om 08:35 heeft Marieke van Woerkom het volgende geschreven:

Excuus het betreft de volgende cursus: https://ssr.nl/cursus/crzsheom/


Op 3 okt. 2019, om 08:31 heeft Marieke van Woerkom het volgende geschreven:

Geachte mevrouw Hendriks,

Vanuit onze dagelijkse ervaring als stichting en ouderbelangengroep op het gebied van ouderverstoting, zijn we geïnteresseerd in de inhoud van onderstaande cursus.

Kunt u ons aangeven wat de laatste stand van zaken in onderzoek in Nederland precies inhoudt?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie!