nlenfrde

De FNV is een petitie gestart om jeugdzorg te versimpelen. Met andere woorden willen ze nog meer vrijheden en minder verantwoordelijkheden, waardoor ze zelf kunnen bepalen met welke partijen ze samenwerken en nog minder aan dossiervorming/administratie hoeven te doen. De FNV heeft daarvoor een toekomstvisie geschreven en roept nu de jeugdzorgwerkers op om de petitie voor versimpeling van jeugdzorg te tekenen op LinkedIn. Zie de link bij mijn bericht. Het is voor ons natuurlijk ook een kans om onze mening als ouders hierover te ventileren onder het bericht van de FNV op LinkedIn.

Onderstaande tekst komt van de website van de FNV (link onderaan bijgevoegd)
"Jouw stem als jeugdzorgwerker is lange tijd niet gehoord. Al meerdere keren hebben jij en je collega's krachtig laten weten dat het in de jeugdzorg anders moet. Maar om echt tot een centrale rol voor jou als professional en gezinnen te komen, zijn rigoureuze keuzes nodig. De manier waarop jeugdzorg is georganiseerd, is de randvoorwaarde voor een jeugdzorg die werkt.
Zoals je ziet vinden wij dat de professional en het gezin weer centraal moeten staan. We schrappen tijdverslindende en geldverslindende schakels zoals inkoop van zorg en heel veel administratie. En we halen de schotten weg tussen organisaties zodat jeugdzorgwerkers vrij kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren.
Want jij als jeugdzorgwerker hebt een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas is een centrale rol voor jou en je collega’s zeker geen gelopen race. Je wordt als professional niet of minimaal betrokken bij wezenlijk inhoudelijke vraagstukken. Beleid wordt top-down besloten en uitgevoerd. Organisatiebelangen, gemeentebelangen, controle en administratie vieren hoogtij. Er is een voortdurend tekort aan mensen en middelen. Jeugdzorgwerkers zitten klem. Je wordt onvoldoende in staat gesteld om je verantwoordelijkheid samen met jeugdigen en gezinnen vorm te geven en te organiseren."

https://www.linkedin.com/posts/activity-6673520191671939072-WK4K
https://www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn/jeugdzorg/fnv-wil-de-jeugdzorg-drastisch-versimpelen#/

  • Minder dossierwerk, minder administratie ?? Dus MINDER bewijs van hun ombekwaamdheid.
  • En daarbij nog meer zaken weg kunnen moffelen, aangezien ze het dan niet meer vast hoeven te leggen. Ze kunnen dan nog meer zogenaamde gesprekken hebben gevoerd met huisarts, andere hulpverlening zonder dat ze dat in een verslag inhoudelijk vastleggen, waardoor verdraaiing van de feiten eigenlijk nog makkelijker wordt.
  • en als ze zelf hun "inkoop" weer kunnen doen, kiezen ze natuurlijk bij voorbaat voor ketenpartners die klakkeloos meegaan in hun visie en vast niet voor hoogwaardige hulp (BIG-geregistreerd)
  • Dit is ronduit stuitend en veelzeggend. Hierdoor kunnen ouders straks nog lastiger protesteren tegen al het onrecht, aangezien je het dan heel lastig kunt aantonen. En zullen ze je dus bepaalde partijen qua hulp gaan opleggen, waar je als ouder niet blij van wordt. Bepaalde therapieën werken nu eenmaal niet bij ouderverstoting.
  • Het valt wel op dat er nu juist in Corona-tijd een heleboel gebeurd om ouders nog meer monddood te maken en de zogenaamde "professionals" nog meer ruimte te bieden om hun handelen, zonder verantwoording af te leggen, te kunnen voortzetten. Immers minder administratie betekent minder vastlegging in het dossier.

Open brief naar de FNV 8-11-2019