nlenfrde

Feiten

 • Ouders betalen alimentatie/levensonderhoud, maar weten niet waar hun kind woont, hoe het ermee gaat, zelfs of hun kind nog leeft! Er kan dus onterecht en ongecontroleerd betaald worden. En ontvangen worden door het kind, ook al heeft die ouder gezamenlijk gezag;
 • Ouders hebben helemaal niets om informatie af te dwingen, ook al horen ouders bij wet geïnformeerd te worden. Zo kunnen ouders verdwijnen naar geheime adressen. Na 18 zijn ze dat niet verplicht dus moet je maar raden waar je kind gebleven is…
 • Door ouderverstoting (landelijk erkend als een grove vorm van kindermishandeling) worden ouders uit de levens van de kinderen gebannen;
 • Als ouders eigenhandig beslissen geen alimentatie/levensonderhoudsbijdrage te betalen om bovenliggende redenen en de ontvangende partij wil hoe dan ook het geld hebben, dan neemt het LBIO de incasso over, derhalve is deze ouder nog duurder uit;
 • Juist bij ouderverstoting is doorbetalen extra zuur, je wordt beschuldigd van de meest vreselijke zaken, contact wordt afgewezen, maar de centen blijven welkom?!
 • Ouders worden om oneigenlijke redenen uit het gezag gezet, maar moeten wel alimentatie/ levensonderhoudsbijdrage betalen;
 • Vrouwen misbruiken hun positie, door zonder instemming zwanger te raken en vervolgens de man te verplichten tot het betalen van alimentatie, maar verder deze man niet bij het kind willen betrekken;
 • Als er een goede relatie is tussen betalende ouder en kind, zal bijdragen aan eventuele studie geen probleem zijn;
 • Als een Kind 18+ is stopt de alimentatie verplichting, dat staat ook zo in elke beschikking; je betaalt aan de minderjarige.
 • Als een kind 18+ is, dan kan je als ouder op afstand, geen informatie (via schoolvolgsysteem e.d.) meer vergaren;
 • Als een kind 18+ is, heeft de zorg/binnen ouder geen informatieplicht meer;
 • Als een kind 18+ is, kan het per email de zorg/binnen ouder machtigen richting betalende ouder;
 • Als een kind 18+ is, kan het per email een bankrekeningnummer doorgeven, waarbij je verplicht wordt om het geld daar naar over te maken;
 • Als het kind 18* is, kan je als ouder niet nagaan of de email/post wel echt van jouw 18+ kind is;
 • Betaal je als ouder niet, dan neemt het LBIO de betaling over.
 • Als het kind 18+ is, is er geen enkele verplichting vanuit het kind om de betalende ouder op welke wijze dan ook over het leven te informeren. Je betaalt als ouder als het ware in het luchtledige;
 • Er zijn 18+ kinderen die helemaal niet weten dat een ouder bijdraagt in zijn/haar levensonderhoud;
 • Ook al weet je dus helemaal niets van jouw 18+ kind, als het kind 21 is, kan het tegen de ouder procederen omdat het kind nog niet in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. Kijkt de rechter enkel naar dit feit, dan kan een rechter de ouder verplichten door te betalen, zonder dat daar enige informatieverplichting tegen over staat;
 • Er ligt een wetsvoorstel dat extra problemen zal opleveren; doorbetaling tot 23 jaar, zonder enige tegen verplichting van de ontvangende partij;
 • Het LBIO heeft herhaaldelijk aangeven zeer ongelukkig te zijn om op deze manier als incassobureau te moeten fungeren; het LBIO ziet hoe oneerlijk bovenstaande praktijken zijn en ervaren de keerzijde; herstel van contact staat extra onder druk;
 • Bij 18+ is de verstoting dus nog heftiger;
 • Als een ouder probeert rechtstreeks in contact te komen met 18+ kind, krijgt deze ouder te maken met justitie: stalking, contactverbod, laster/smaad, noem maar op! Aangiften en extra rechtszaken (met behulp van de verstotende ouder/partij) verergeren de verstoting;
 • Bel maar aan, de politie is zo geïnformeerd en gaat de ouder wegsturen….
 • Dus rechtstreeks een 18+ benaderen is zo geen optie, maar door betalen in het luchtledige wel? Ondanks alle valse beschuldigingen? Hoe frustrerend moet dit niet zijn voor de betalende ouder;
 • Vaak weten ouders nog niet eens of die levensonderhoudsbijdrage nog nodig is. Voor hetzelfde geld heeft het kind al een eigen inkomen, het 18+ kind is echter niet verplicht de ouder te informeren;
 • Ouders worden gedwongen om een privé detective in te huren!!!! Ouders worden gedwongen om te procederen tegen hun 18+ kind, slechts om te weten te komen of ze terecht betalen. Dit zou wettelijk gezekerd moeten zijn;
 • En mocht nu dus blijken dat die levensonderhoudsbijdrage niet meer nodig is, dan kan een ouder niet zo maar stoppen; de betalende ouder moet naar de rechtbank voor een nihil verklaring!!!!

Ter overweging:

Stel jij bent nog samen met jouw partner en je hebt thuis een bankzitter, niet in beweging te krijgen. Dan stem je samen af en je gaat voorwaarden stellen; baan zoeken en/of studeren, neem maar een studiebeurs. Ook de mate van bijdrage in de studie is dan een gezamenlijke keuze. Sommige ouders zullen veel/alles betalen, anderen zullen zeggen dat het kind er een baantje bij moet zoeken. Als een kind er dan met zijn/haar pet naar gooit, dan kunnen deze ouders beslissen om de toelage in te trekken, te stoppen totdat het kind weer doet wat ie zou moeten doen; studeren. Maar gescheiden ouders (lees voor het overgrote deel vaders) kunnen NIETS, helemaal NIETS, behalve betalen in het luchtledige;

Oplossingen:

Maak een knip met 18 jaar. Zorg ervoor dat het LBIO niet automatisch beslag kan leggen als een kind 18+ is. In iedere beschikking staat dat de ouder alimentatie betaalt aan de minderjarige! Nou, met 18 jaar is het kind toch echt meerder jarig.
Let wel; als er een goed contact is tussen kind en betalende ouder, dan is bijdragen aan een eventuele studie geen probleem. De frustratie zit hem in het feit dat juist verstoten ouders worden gedwongen mee te blijven werken aan een foute mishandelende situatie en niet de gelegenheid krijgt om te werken aan een goede ouder/kind relatie, simpelweg omdat de overheid dit zo faciliteert.
Met 18 jaar hoort er persoonlijk contact te zijn met de betalende ouder sterker nog; het 18+ kind hoort een persoonlijke informatie plicht te krijgen richting betalende ouder, zo lang die het geld ontvangt. Geen verslag/geen relaas waarom het kind nog een levensonderhoudsbijdrage nodig zou moeten hebben, moet voor de betalende ouder reden zijn om de betaling te stoppen.
Dus: 18 jaar? Persoonlijk contact moment, het LBIO neemt niet de vordering automatisch over en het kind kan de verstotende ouder niet langer machtigen. Dus 18 jaar en geld willen hebben: eens per kwartaal een rechtstreeks contact moment tussen ouder en kind. Geen contact/informatie vanuit het 18+ kind? Betalende ouder mag levensonderhoudsbijdrage stopzetten.
Laat het 18+ kind desnoods jaarlijks komen met een inkomensverklaring. Weet de ouder tenminste nog dat het kind leeft…..
Nog meer ideeën en voorstellen: Stel een vrouw raakt in verwachting, zonder gezamenlijk overleg en welbevinden van de man; geef die ouder het recht het kind niet te erkennen! Laat die man niet boeten voor een stommiteit (vertrouwen dat het veilig is) op dat moment. Op het moment dat vrouwen dit weten, zullen er heel wat minder mannen slachtoffer worden van deze vorm van misbruik! Stel dat een ouder de andere ouder geen gezag gunt en derhalve gaat procederen en beloond wordt, wat nu standaard het geval is in Nederland, stel dan als overheid dat deze verstotende ouder het dan ook helemaal alleen mag gaan doen! Dus niks niet alimentatie; de uitwonende ouder is immers niet enkel een financiële melkkoe Stel dat ouders uit elkaar zijn en 1 ouder heeft al maanden zijn/haar kind niet gezien, terwijl er voor de scheiding het ouderschap niet ter discussie stond , geef dan de betalende ouder het recht om de alimentatie/ levensonderhoudsbijdrage stop te zetten totdat er weer persoonlijk contact is tussen betalende ouder en kind. Dan heb je het probleem met vorderingen/het LBIO en kind ontvoering te pakken.

Resume:

Feit is dat zo lang de verstotende ouder beloond wordt en aan de centen komt, er geen enkele motivatie is om stil te staan bij de goede relatie die er zou moeten zijn tussen uitwonende/betalende ouder en het kind.
De overheid, het Ministerie J&V, is al jaren op de hoogte van op deze grove misstanden. De overheid wijst nu naar diverse partijen, die moeten een 180 graden draai maken. Laat diezelfde overheid nu eerst eens hand in eigen boezem steken en zelf zaken die ouderverstoting stimuleren, ongedaan maken.
Pas de wet zodanig aan dat de betaler altijd kan controleren of zijn betalingen legitiem en terecht zijn. Bouw een controle mechanisme in. Stel een 18 +kind verplicht om jaarlijks een inkomensverklaring aan de betalende ouder overhandigen! Verder, als er 2 jaar geen enkel contact meer is tussen ouder en kind, dan de alimentatie/levensonderhoudbijdrage opschorten totdat er wel contact is. Dit wettelijk vastleggen.
Als eerste dus de knip bij 18 jaar! Laat een levensonderhoudsbijdrage vooral een keuze zijn tussen betalende ouder en 18+ kind en zorg ervoor dat het 18+ kind verantwoording aflegt voor de enorme bedragen die dat kind maandelijks ‘zo maar’ kan ontvangen!

Reactie Tweede kamer: