Menu
nlenfrde

Betreft: de reactie van Herken Ouderverstoting op de brief van onze Minister voor Rechtsbescherming, d.d. 1 juli 2019

Zoals beloofd door onze minister Sander Dekker (VenJ) komt hij nog voor de zomervakantie met het voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade, d.d. 1 juli 2019.

Op papier ziet het er allemaal zo goed uit. De realiteit is helaas anders.

Wij hebben er moeite mee dat alles zo lang moet duren, terwijl tijd onze grootste vijand is. Dat raakt ons in het hart. Elk uur twee kinderen erbij, die het contact met de uitwonende ouder verliezen! Terwijl diens ouderschap, voordat de ouders uit elkaar gingen, niet ter discussie stond.

Najaar 2020 en dan ook nog eens zogenaamde pilots, waarbij wij, vanuit de praktijk, grote vraagtekens hebben op de uitvoerbaarheid, en op het resultaat. Het zijn experimenten, dus met onze levens wordt geëxperimenteerd, maar tot op de dag van vandaag werkt men vanuit meningen en opinies.

De mensen die aan de goede kant van de streep staan, worden met opzet genegeerd. Zo ook Herken Ouderverstoting. Daar wij allen van mening zijn dat als men kordaat optreedt ouderverstoting in de kiem gesmoord kan worden. Maar ja, dat verdienmodel… die markt van twee à drie miljard ziet ons aankomen. 

En zo blijft men het toernooimodel handhaven; de advocaten hebben goed voor de eigen portemonnee gelobbyd. Of te wel, Rouvoet heeft slappe knieën en is niet opgewassen tegen deze club. Schandalig en daar mogen wij met recht iets van vinden, omdat er niet onder ede wordt gehoord en dus bij complexe scheidingen het startschot voor leugens wordt gelost in de rechtbank, regierechter of niet.

Wat heb je aan een regierechter, als rechters nog steeds handelingsonbekwaam zijn, niet goed zijn bijgeschoold en klakkeloos dan maar malafide rapporten van de Raad en jeugdbescherming opvolgen?

Positief: "Uitgangspunt is dat een kind ook na een scheiding beide ouders moet kunnen blijven zien". Met andere woorden, er is nu echt definitief met de koninklijke weg afgerekend. Menig rechter zal nog geïnformeerd moeten worden, maar beste ouders, lezers, daar zijn we zelf ook bij. Voeg desnoods de brief toe als processtuk, als je voor de rechter staat.

Met het WODC rapport is Herken Ouderverstoting erg ongelukkig en dat weet iedereen die er toe doet. Vinden ze niet leuk, maar hoe kan het zijn dat de juiste mensen niet worden geraadpleegd en dus mensen, die toegeven dat scheiding eigenlijk niet hun specialisatie is, een grote stempel mogen drukken op het landschap?!

Toch is Herken Ouderverstoting dit keer hoop voller dan anders. Waarom? Omdat de heer Mr Cees van Leuven voorzitter is geworden van de onafhankelijke commissie.

Herken Ouderverstoting zal onverminderd blijven bijdragen aan passende oplossingen waar iedereen blij en beter van wordt, iedereen dus!

Prima, die bijzonder curator, mits deze beter is bijgeschoold en goed is geselecteerd. Er zijn er nu te veel, die vanuit onkunde partijdig en bevooroordeeld zijn. Daar zal de onafhankelijke commissie iets mee moeten.

Stem van het kind? Zo lang er nog zo weinig bekend is over de werkelijke authentieke stem van het kind, vindt Herken Ouderverstoting dit een kwalijke ontwikkeling, daar een kind vanuit nature loyaal is aan beide ouders en geen keuze wil maken. Vraag daar ook niet om. Mee praten over de invulling/verdeling van dagen? Had een kind die stem ook toen de  ouders nog bij elkaar waren, of had het kind het maar te doen met beide ouders? Denk daar eens goed over na.

Want die pilot met betrekking tot het ouderschapsplan en dus het horen van de kinderen, daar zitten aardig wat haken en ogen aan; een rechter hoort binnen zijn eigen vakgebied te blijven. Wellicht dat nu volwassen geworden 'kinderen' die in hun jeugd een ouder hebben afgewezen, zich nu realiseren dat ze dat gedaan hebben vanuit manipulatie en loyaliteit issues, eens wat nadrukkelijker kunnen uitleggen dat het erg naïef is om te denken dat hulpverleners en/of rechters de echte authentieke stem horen als er sprake is van een sterk beïnvloedende (pathogene) ouder.