nlenfrde

Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS
Onderwerp: Enkele dringende vragen
Datum: 16 oktober 2019 om 13:09:58 CEST
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., "Meenen van P." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., "Bruins, E." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., "Hul van den K." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., "Molen van der H." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, "Westerveld, L." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., "Paternotte, J." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., "Kwint, P." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., "Kuik, A." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Goedemorgen tweede Kamerleden van de commissie OCW

Voor velen onder u behoef ik geen introductie meer, maar mocht u zich afvragen door wie u benaderd wordt; het grootste ouderplatform van Europa Herken Ouderverstoting en de stichting Écht Scheiden Zonder Schade, dan verzoek ik u onze website en/of onze andere sociale media uitingen te bezoeken.

U bent onze volksvertegenwoordiging. Derhalve richt ik mijn vragen aan u met het verzoek deze vragen aan de minister (lees: de topambtenaren van het ministerie OCW) te stellen en geen genoegen te nemen met het uitblijven van antwoorden of halve waarheden.

Met betrekking tot het onderwijs:

1) Met grote zorgen kijken wij naar de implementatie van GIRFEC. Uw toenmalige staatssecretaris Sander Dekker heeft dit verhaal mede naar Nederland gehaald.

In plaats van ‘gewoon’ les te geven, gaan onderwijzers samen zitten om kinderen tegen het licht van ‘kansencirkels’ te houden.

Ouders worden gevraagd op tijd te komen met een hulpvraag, om er vervolgens achter te komen dat zij volledig de regie kwijt raken en in plaats van hulp, hun kind verliezen aan instanties, die ouders langs hun eigen normen en waarden lat leggen.

Vraag: treedt hier tegen op! In Engeland heeft zelfs het parlement uiteindelijk afstand genomen. Nu kunt u nog op tijd ingrijpen, daar er nu 3 pilots draaien, waarbij de kosten gierend uit de hand lopen. Geen tijd voor goed onderwijs, door pedagogisch gehobby!

2) In het rapport ‘Scheiden en de kinderen dan’  staat op bladzijde 25 iets heel belangrijks; zorg dat de studenten het juiste kennis aanbod krijgen. Zorg dat de professionals beter geschoold zijn.

Wij weten dat in de praktijk alle studenten, zelfs op de pabo etc., het met verouderde inzichten/boeken moeten doen, waarbij de aangeboden kennis niet alleen onder de maat is, maar zelfs vernietigend en desastreus voor ouders en kinderen.

Ouders die zich inlezen, noodgedwongen autodidact zijn, en hun kennis delen met de professionals, worden aangemerkt als strijdend en lastig, waardoor deze ouders het contact verliezen met hun kind.

Vraag: eis dat de verouderde boeken uit de lesstof worden gehaald en dat de vernieuwende inzichten verplichte lesstof worden.

3) Nu zou u zeggen dat de professionals hun kennis kunnen opkrikken bij de talloze congressen en symposiums die in toenemende mate plaatsvinden. Sterker nog, voor het bijwonen van de meeste van dit soort bijeenkomsten worden zelfs accreditatie punten uitgereikt.

Het kennisaanbod op die bijeenkomsten is niet alleen ontstellend laag/weinig, er wordt zelfs foute/gekleurde kennis gedeeld op basis van opinies en meningen, met alle desastreuze gevolgen van dien.

Het is een wij-van-de-wc-eend verhaal, waarbij de branche organisaties zelf dus bepalen of er accreditatie punten worden uitgedeeld, zonder te kijken op het kennis aanbod wel klopt.

Aan dit soort bijeenkomsten betalen wij, de burgers, 3 dubbel mee. De entree prijzen zijn zo hoog dat ervaringsdeskundigen worden geweerd.

Vraag: Wat moet er gebeuren om er voor te zorgen dat het kennis aanbod wel klopt? Kunt u dit gegeven bespreekbaar maken en is het mogelijk dat de branche organisaties worden aangesproken op hun wij-van-de-wc-eend gedrag/houding?

4) Een doorn in ons oog is de huidige situatie bij het DUO. Bent u ervan op de hoogte dat jong volwassenen beloond worden als ze geen contact hebben met de uitwonende ouder, ook al betaalt deze ouder wel een levensonderhoudsbijdrage? De student krijgt een hogere studie beurs dan de studenten die wel contact onderhouden met hun ouder.

Een student die schriftelijk aan het DUO laat weten geen contact te hebben wordt financieel beloond….. Sowieso zou het in onze ogen niet zo mogen zijn dat ouders wel verplicht zijn om maandelijks een levensonderhoudsbijdrage te betalen, maar dat de kinderen vanaf hun 18e niets meer van zich hoeven laten te horen.

Vraag: zet hier een streep doorheen. Het kan toch niet zo zijn dat ‘slecht/afwijzend’ gedrag beloond wordt?! Als een jongere weet dat deze DUO mogelijkheid er niet meer is, wordt deze jongere gestimuleerd te werken aan een betere relatie met de uitwonende/betalende ouder.

Bevraag ook uw collega’s van de commissie JenV, hoe het kan zijn dat ouders van 18+ kinderen wel maandelijks bedragen moeten overmaken, maar velen totaal niets weten van /over hun kind. Waarom moeten ouders geld overmaken, zonder dat het kind daar zelf geen verantwoording voor hoeft af te leggen?

5) Een veel gehoorde klacht van ouders is dat de scholen weigeren de wet na te leven. Dat scholen zich partijdig opstellen naar aanleiding van gedeelde vermoedens, onderbuikgevoelens en valse beschuldigingen door 1 ouder. Dat scholen ook vaak niet weten wat de rol van een jeugdbeschermer en de rest van de keten is, waardoor 1 ouder (definitief) buiten spel wordt gezet. Geen informatie krijgt, zelfs niet de code van magister(schoolvolgsysteem) terwijl dit bij wet juist wel zou moeten.

Vaak wordt een kind bevraagd of die het wel goed vindt dat pappa/mamma ook mee kijkt in het schoolvolgsysteem, waardoor de school het kind betrekt in een loyaliteitsconflict.

Bovenstaand gegeven leidt tot extra trauma bij het kind en uitwonende ouders. 

Vraag: stel een scheidingsprotocol verplicht op de kinderopvang, BSO, lagere en middelbare scholen. Laat er 1 landelijk scheidingsprotocol komen, wat eerst wordt nagelopen door ervaringsdeskundigen, om ruis te voorkomen, waardoor het kind kan genieten van een veilige, neutrale plek en ouders hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, door zelf zich actief op te kunnen stellen bij de genoemde instanties.

Met betrekking tot wetenschap:

6) Is er een mogelijkheid dat de wetenschap gestimuleerd wordt om onderzoeken te doen naar wat oprecht de authentieke stem van het kind is? Onlangs hebben wij nog een vraag gestuurd naar de minister Sander Dekker. De ene keer krijgen wij te horen dat de hersenen pas met 23 jaar volgroeid zijn en derhalve de kinderen niet de consequenties kunnen overzien van hun gedrag. Terwijl wij in de praktijk te horen krijgen dat het heel normaal is dat kinderen aangeven niet met ons in contact te willen zijn, zelfbeschikkingsrecht hebben, zonder enige aanleiding, of het moet de beïnvloeding van de pathogene ouder zijn. Kinderen vanaf 12 jaar mogen ‘hun zegje’ doen in de rechtbank. Kinderen worden bevraagd door professionals, die beweren dat zij de stem van het kind kunnen horen, met ouderverstoting als resultaat. 

7) Kunt u de wetenschap stimuleren tot betere onderzoeken op het gebied van hereniging en rehabilitatie van de verstoten ouders. Helaas moeten wij nu de kennis van ver halen. 

8) Kunt u de wetenschap stimuleren werk te maken van risicotaxaties en adequate feitenonderzoeken, als zijnde werkbare tools voor de professionals en de politie op het gebied van huiselijk geweld, opdat de Meldcode Huiselijk geweld niet misbruikt wordt met betrekking tot het uiten van vermoedens en onderbuik gevoelens, waardoor er nu 16.000 kinderen per jaar het contact verliezen met de uitwonende ouder, 2 kinderen per uur!, gewoon omdat het kan? 

Als laatste opmerking over emancipatie:

  • Zo lang ouders (lees veelal moeders) beloond worden met allerlei toeslagen en zelfs recht hebben op (kinder) alimentatie, zonder dat deze ouders hoeven mee te werken aan een gelijkwaardige omgang (50/50% co-ouderschap of desnoods parallel ouderschap), zal de motivatie om een goede bijdrage aan de maatschappij te leveren laag zijn. 
  • Zo lang het normaal wordt gevonden dat moeders een hoger verzuim hebben, daar zij zich ziek melden als hun kind ziek is, hebben wij nog veel werk te verzetten.
  • Zo lang ouders bewust op bijstandsniveau willen/kunnen leven, om aanspraak te kunnen maken op onder andere de bijzondere bijstand, waardoor bijvoorbeeld advocaten op basis van een toevoeging hardwerkende ouders kapot procederen, zal slecht gedrag beloond worden.
  • Zo lang vaders nog steeds afhankelijk zijn van een handtekening van de moeder om gezag te kunnen verkrijgen bij samenwonen, ook al heeft deze vader het kind erkend, zal er rechtsongelijkheid zijn.
  • Zo lang het nog steeds in deze maatschappij als volstrekt normaal wordt ervaren dat er ‘happy’ single moms zijn, met flinke potten subsidie, kunnen vaders compleet worden afgeschreven.
  • Zo lang de man nog steeds als verkapte zaaddonor en pinautomaat wordt beschouwd en er geen shift komt bij al die professionals die beter zouden moeten weten (zie punt 2 en 3) , waardoor nog steeds talloze kinderen 50% DNA (moeten/kunnen) ontkennen, of zelfs 50% DNA minachten zal er geen einde komen aan ouderverstoting en zien wij de nodige participatie van met name de vrouw niet gerealiseerd worden.

9) Vraag: kijk naar de praktijk. Vroeger was het normaal als er kinderen zonder gordel op de achterbank zaten met 2 rokende ouders voorin…..Help ons mee door samen met ons een campagne op te zetten voor oprecht gelijkwaardig ouderschap, waarbij elke ouder zijn/haar 100% verantwoordelijkheid mag, kan, ja zelfs moet, nemen en ouders (lees de moeders) door een gelijkwaardige 50/50% verdeling zelf kunnen zorgen voor een goed inkomen.

Een grote meid is op haar toekomst voorbereid? Laat het hebben van kinderen niet het excuus zijn om geen goede bijdrage aan de maatschappij te leveren. Schaf al die toeslagen af, zorg voor goede (gratis) kinder opvang en stimuleer oprecht de rol van de (ex) partner (lees: veelal de vader).

In afwachting op uw antwoorden, vriendelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade