nlenfrde

Van: Annemarie van Mackelenbergh
Onderwerp: Wanneer pakt volksvertegenwoordiger Van Nispen door?
Aan: Mailchimp bestand

Geachte Minster de Jonge, Minister Dekker en Tweede Kamerlid van Nispen,

Omdat u niet van lappen tekst houdt, dan maar een paar korte vragen, immers het reces geeft u nu tijd om u voor te bereiden op een heet najaar.

Vindt u nu zelf dat de unaniem aangenomen motie van Nispen cs, naar behoren is /wordt uitgevoerd?

Met andere woorden, mijnheer van Nispen, ziet u aanleiding tot kamervragen? Zeker na de documentaire Verstoten Vaders. Of wetende dat de bewering van minister Dekker; 'strafbaar stellen hoeft niet, daar hebben we artikel 279 WvSr voor', in de praktijk niet opgaat

U hebt toch een controlerende functie? Zeker als het uw eigen motie is? 

Hoe ver mag het nog uit de hand lopen? Weer een biased rapport, geschreven naar de opdrachtgever toe, dat levensbepalende gevolgen heeft voor ouders en kinderen, degenen die u vertegenwoordigt in de Kamer.
Een rapport dat er voor zorgt dat in de praktijk uw motie niets waard is.

Vriendelijke groet,
Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter