Menu
nlenfrde

Ouders zijn er klaar mee en terecht. Gelukkig zijn er ouders die de politiek, onze volksvertegenwoordigers, aanschrijven en bewust maken met betrekking tot de misstanden die plaatsvinden, waardoor er strepen door levens worden gehaald, gewoon omdat het kan.

De vraag is dus wanneer de politiek wakker geschut is en onze minister nu eindelijk op het matje roept!

Dagelijks verliezen ouders een kind of het kind een ouder. 428.000 kinderen bij Jeugdbescherming; 1 brevet van onvermogen, blijkbaar kunnen de Nederlandse ouders het niet. Of is er meer aan de hand en zouden de geldstromen eens beter bestudeerd moeten worden?

Hoe kan het zijn dat de hele keten bewust handelingsonbekwaam is en wat gaat onze volksvertegenwoordiging voor ons doen?


Van: Een bezorgde ouder
Onderwerp: Waarheidsvinding justitiëleketen
Datum: 20 mei 2019 om 16:43:23 CEST
Aan: "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.", "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopie: "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste leden van de commissie,

Helaas heb ik op mijn brief aan Minister Dekker over de misstanden binnen de jeugdzorgketen geen reactie mogen ontvangen. Ik begrijp uit ervaringen van anderen dat het onderwerp jeugdzorg erg gevoelig ligt en dat we graag de andere kant opkijken of wijzen naar de ouders. Dan hoeven we de deksel van de beerput niet te openen.

Aangezien ik op mijn speurtocht naar de waarheid niet enkel de jeugdzorgketen onderzoek ben ik nu aanbeland bij de rol van de justitiëleketen in deze. Uit mijn dossier blijkt dat de kennis binnen justitiëleketen (Politie en OM) betreffende jeugdzorg niet aanwezig is. De kennis van de wet- en regelgeving is afwezig bij de wetshandhavers. De partners uit de jeugdzorgketen worden ‘blind’ gevolgd zo blijkt. Dit ondanks dat het onwettig is en ook nog eens tegen gerechtelijke beschikkingen ingaat. Hiermee wordt de rechtsstaat volledig ondermijnd. De justitiëleketen toetst niet. Een medewerker van de politie heeft zelfs verklaard dat hij niet aan waarheidsvinding doet als het jeugdzorg betreft. Het betrof hier zelfs een jeugd coördinator…. 

Feiten (gerechtelijke beschikkingen) worden niet gelezen en meegenomen, de wetskennis is niet aanwezig. Concreet: Er wordt niet aan waarheidsvinding gedaan door de wetshandhavers. Dit heeft als resultaat dat dossiers niet kloppen omdat er enkel meningen in staan die, zo blijkt, niet overeenkomen met de wetgeving. Een ander resultaat is dat aangiftes van ouders tegen jeugdzorgmedewerkers die aantoonbaar kinderen uit huis halen (tegen de wet en tegen gerechtelijke beschikkingen in) af worden gedaan. Ik kan u meerdere afdoeningen laten lezen van zowel politie als OM die inhoudelijk niet op basis van feiten en wetgeving zijn genomen. 

Ik durf zelfs te stellen dat de justitiëleketen bewust de hand boven het hoofd van de jeugdzorgmedewerkers houdt omdat bewezen kan worden dat zowel de politie als het OM op basis van incompetentie foute beslissingen heeft genomen. Beslissingen die tegen fundamentele rechten van kind en mens ingaan. Het resultaat is zeer traumatisch voor velen maar vooral voor het kind geweest. 

Het vreemde is dat klachten over dit handelen niet serieus in behandeling worden genomen. Ook de klachtenafhandelaar toets de feiten en wetgeving niet en neemt enkel ‘het woord’ van de beambte over. Hiermee is de doofpot binnen de justitiëleketen een feit.

Graag zou ik zien dat er meer aandacht is binnen de justitiëleketen over de wetgeving v.w.b. jeugdzorg en dat men aan feitentoetsing (waarheidsvinding) doet. (@Minister Dekker: misschien is een Actieplan Verbetering Feitenonderzoek ook hier niet een overbodige luxe). Tevens zou ik graag zien dat men de wet handhaaft voor iedere burger en jeugdzorg niet boven de wet plaatst zoals nu veelvuldig het geval is.

Indien u nadere informatie wenst zal ik u deze verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Een bezorgde vader

“Fiat justitia, ruat caelum.”


Van: Een bezorgde ouder
Onderwerp: Informatie-uitwissling justitiele keten
Datum: 21 mei 2019
Aan: leden van de Tweede Kamer

Beste leden van de commissie,

Gisteren liet ik u via de mail weten dat de kennis binnen de justitiële keten betreffende het handelen van jeugdzorg onder de maat is. 

Deze mail gaat over de uitwisseling van gegevens binnen de justitiële keten die eveneens ernstig te kort schiet. Ook dit blijkt na het inzien van mijn dossier bij de politie. Bij de politie Noord-Nederland sta ik nog steeds geregistreerd als ‘verdachte’ na aangiftes vanuit jeugdzorg. Voor de door jeugdzorg genoemde feiten ben ik echter door de rechtbank onherroepelijk vrijgesproken. 

Omdat de rechtbank en OM zich in ene andere regio bevonden wordt de informatie over uitspraken door rechtelijke instanties niet door de rechtbank aan de politie uit de regio van de verdachte verstrekt. Ook het OM verzorgt niet voor verspreiding van deze informatie zo blijkt. Normaliter wordt er een ‘afloopbericht’ door het OM verstuurd. Dit blijkt niet gedaan te worden door het OM als het ‘buiten de regio’ valt.

Het bevreemd mij dat er een nationale politie is zodat informatie landelijk gedeeld kan worden en dat blijkbaar van belang zijnde informatie over gerechtelijke uitspraken niet landelijk verwerkt wordt binnen de justitiële keten. Dit heeft grote gevolgen voor mij gehad zo blijkt. 

Hoe is dit mogelijk, in een land waarin er een legio aan communicatiemiddelen zijn om informatie te delen, dat er blijkbaar binnen een landelijk opererende politieorganisatie dit niet mogelijk blijkt te zijn? 

Hoe kunnen burgers er op vertrouwen dat de justitiële keten zal handelen op basis van feiten als informatie niet getoetst en niet gedeeld wordt?

Indien u nadere informatie wenst zal ik u deze verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Een bezorgde vader

“Fiat justitia, ruat caelum.”


Van: Dienstpostbus Info landelijk meldpunt zorg 
Onderwerp: Informatie-uitwissling justitiele keten
Datum: 21 mei 2019
Aan: Een bezorgde ouder

Beste bezorgde vader,  

Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft uw e-mail van 16 mei 2019 in goede orde ontvangen, waarvoor dank. Ik heb uw e-mail met aandacht gelezen. U geeft onder andere aan dat het beleid van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid aangaande geluidsopnamen niet conform de wet is. 

Advies
Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie indien u een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van zorg. Ik adviseer u om met Regiecentrum Bescherming en Veiligheid in gesprek te gaan over onder welke voorwaarden u de gesprekken mag opnemen. Instanties kunnen het maken van geluidsopnamen niet verbieden, maar in de regel worden onderling afspraken met elkaar gemaakt over de toestemming tot het maken van een geluidsopname en het gebruik van de opname.

Als u het nog steeds oneens bent over het gevoerde beleid, adviseer ik u een klacht in te dienen. Wellicht ten overvloede, vindt u hieronder de gegevens van de klachtencommissie.
Klachtencommissie
Postbus 312
8901BC Leeuwarden

Meer informatie over de klachtmogelijkheden van uw jeugdzorginstelling vindt u via de volgende weblink:https://www.regiecentrumbv.nl/media/1790/20190215-klachtenregeling-st-regiecntrum-bescherming-en-veiligheid-1-1-2018.pdf.

Dagelijks signaaloverzicht
Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Elke dag maken wij een signaaloverzicht. Dit overzicht bevat de vragen en klachten die wij die dag hebben ontvangen. Hierin zijn geen namen en contactgegevens van burgers opgenomen. Het overzicht bevat wel namen van zorgaanbieders of fabrikanten. De inspectie gebruikt deze informatie bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een zorgaanbieder of fabrikant kan de inspectie besluiten een onderzoek te doen.

Uw bericht is daarom erg waardevol. Op deze wijze draagt u bij aan een beter toezicht op de kwaliteit van de zorg.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 120 50 05. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Hierbij kunt u registratienummer A192027 vermelden. U kunt voor informatie en advies ook onze website raadplegen: www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet,

Medewerker Landelijk Meldpunt Zorg