Reactie van het SamenWerkingsVerband op de beschuldiging van agressie, intimidatie en geweld richting jeugdbescherming.