nlenfrde

 

Ouderverstoting is het resultaat van pathogeen ouderschap, meestal gesteund of zelfs daartoe aangezet door de directe omgeving.
Bovendien gefaciliteerd door juist die instanties, inclusief de rechtspraak, die kindermishandeling en ex-partnergeweld tegen zouden moeten gaan.
Dit hoeven wij ouders en kinderen anno nu niet meer te accepteren.

 


 

Beste lezers, met name ouders, maar wellicht ook diegenen die betrokken zijn in de keten rondom scheidende ouders en hun kinderen,

 

Sinds het ontstaan van Herken Ouderverstoting hebben wij nu 4 jaar achter de rug waar wij niet bepaald vrolijk van worden.

Van de motie Recourt, de Divorce Challenge, het Platform Scheiden zonder Schade en nu het Expertteam Ouderverstoting. Van het elke keer maar weer inhoudelijk moeten reageren op de diverse rapporten en brieven van de ministers aan de Tweede Kamer, waarbij de realiteit, de uitkomst, toch heel anders is dan wordt voorgespiegeld aan de maatschappij.

Waar zijn de criticasters? Waar is de onderzoeksjournalist? Waar zijn de opiniemakers ?

Want, ondanks alle dure trajecten, onderzoekscommissies, congressen, trainingen, blijven wij te maken hebben met 16.000 kinderen per jaar, die het contact verliezen met de uitwonende ouder, terwijl diens ouderschap voor de scheiding, en vaak lange tijd daarna, niet ter discussie stond. Dat aantal is stijgende, ondanks elke keer maar weer nieuwe pilots en experimentjes.

Besef dat achter al deze kinderen dus ook heel veel ouders zitten, de zwijgende meerderheid!

 

Ouderverstoting is big booming business geworden, zogenaamde professionals hebben zichzelf uitgeroepen tot deskundigen en klitten bij elkaar, noem dit gerust het ‘old girls netwerk’, en houden vast aan oude idealen, ondanks alle aangereikte kennis. Je moet maar durven! Zeker gezien het feit dat al deze professionals weten dat zij de plank misslaan. Goede kennis (zie webinar Villa Pinedo 4 okt jl)  wordt niet voor niets zo snel weer offline gehaald.

Zou het niet mooi zijn als deze mensen hun plek zouden erkennen en de eer aan zich zelf zouden houden?

In plaats van een zelfreinigend vermogen te tonen, voortschrijdend inzicht toe te passen, ja, zelfs zonder enige empathie of compassie, worden er elke dag  op basis van beeldvorming, vermoedens, onderbuik gevoelens, opinies en meningen, strepen door levens gehaald.

 

Ook al vormen onze kinderen ‘maar’ 10% van de kinderen die mishandeld worden, wij snoepen wel 60% van het jeugdzorg budget op, terwijl de uitkomst desastreus is. Daar mogen wij wat van vinden!

 Wij zijn uitgedaagd, moesten zelf met (wetenschappelijk) bewijs komen om aan te tonen dat ouderverstoting een destructieve uitwerking heeft op het kind, de ouder. Maar denk ook aan de omgeving, diens achterban. De stille, voorspelde, maatschappelijke ramp, die nu een feit is…..

 Wij hebben geleverd en hoe! Onze website is helemaal afgetopt met ondersteunend bewijs dat beide ouders evenredig even belangrijk zijn voor de sociale emotionele identiteitsontwikkeling van het kind.

 Ons symposium, nota bene op verzoek van de Familierechtspraak (Mr. Marion Beckers; “nou onderbouw dit maar met kennis van mensen op minimaal ons intellectuele niveau, en “1 goog is geen goog”) laat geen ruimte over tot eigen invulling van de keten, die nu ons belast met contra productieve trajecten, mediation, onderzoeken of wat deze handelingsonbekwame professionals dan ook verzinnen.


 

Wij zijn klaar met de infiltratie van al deze mensen in ons leven. Van mensen die alleen nog maar meer schade aanrichten en blijkbaar niet worden afgeremd. Ageren ouders, dan worden zij aangemerkt als strijdend.

 


Herken Ouderverstoting is klaar met het aanleveren van bewijs, met het motiveren en met het overtuigen. Sterker nog, kom zelf maar met het bewijs dat jullie zo goed zijn bezig geweest dat jullie trajecten en ideeën ouderverstoting voorkomen en/of stoppen!

 

Wij willen scheiden, met behoud van onze kinderen, PUNT!  

 

Laat ons liefst verder met rust, maar als er al iemand zich ermee wil bemoeien, dan slechts gekwalificeerde professionals op het gebied van hechting, familiesystemen, psychopathologie en complex trauma. Daar zijn, wij ouders, dus zelf bij!

Roeiend met de riemen die wij hebben, roepen we alle ouders op om keuzes te maken; stel ik mijn zorgplicht centraal of niet? Pak de blauwdruk erbij en Het beste besluit van het kind. Wij roepen alle ouders op om heel kritisch te kijken naar wie jij uitnodigt in jouw leven en dat van jouw kind.

Eis die kwaliteit op, waar jij recht op hebt en roep iedereen ter verantwoording die denkt tussen jou en jouw kind te kunnen staan. Gebruik makend van het systeem, effectief. Ouders horen heel goed te beseffen dat in zee te gaan met handelingsonbekwame en handelingsverlegen professionals, hen nagedragen zal worden. Ook jij hoort nu beter te weten. Bagatelliseer ouderverstoting niet, geef die zogenaamde professionals geen podium! Als deze mensen geen geld meer kunnen verdienen aan ons leed, gaan ze hopelijk een andere broodwinning zoeken.

Wees de schaamte voorbij, treed naar buiten, maak gebruik van jouw spreekrecht bij de gemeente raad. Schrijf de Tweede Kamer aan en de pers. Waarschuw anderen. Zeker scheidende ouders.


 

De waanzin die nu plaats vindt in onze levens en de schade die dit aanricht is in onze optiek illegaal, onrechtmatig en zelfs strafbaar. Niemand zou het recht mogen hebben ons het ouderschap te ontzeggen mits wij natuurlijk niet als ouder schadelijk zijn voor ons kind.

 


 

Het Expertteam Ouderverstoting hoort ervan doordrongen te zijn dat zij een aparte status heeft. Het Expertteam Ouderverstoting zit daar door ons, voor ons en MET ons!  Niet voor beroepsgroepen, niet voor idealen, niet voor netwerken, maar om zich te concentreren op de 15% complexe scheidingen, die, als er niet meteen wordt ingegrepen, onherroepelijk leiden tot ouderverstoting.Terwijl dit dus totaal niet nodig is, mits bij de eerste signalen dat een kind inzet van de strijd wordt, direct concreet, sanctionerend, wordt opgetreden. Zodra gedrag consequenties heeft en dat bekend is in Nederland, gaat dat zeker 80% schelen! 

Maak haast van een pilot voor de wijkagent. Hoe kan het zijn dat 3 dames ( Pauline Klomp, Anja Schouten en Marjolein van Tunen) bij de top van de politie en Eva Kwakman bij het Openbaar Ministerie positieve aanpak/verandering tegen houden?

Wat weerhoudt het volledige expertteam Ouderverstoting de wetenschappelijke verklaring, naar aanleiding van het symposium te tekenen? Treedt naar buiten en laat ons weten wat je dan onder ouderverstoting verstaat! Zorg ervoor dat iedereen doordrongen wordt dat ouderverstoting net zo goed onder huiselijk geweld valt en derhalve dus onder de meldcode

 

Er zitten  nu een paar kleine hiaten in de wet, adresseer die ! (gezamenlijk gezag bij erkenning, ook bij samen wonen, 50/50% ouderschap verankerd in de wet, rechtstreekse informatieplicht vanaf 18 jaar, niet meer extra geld vanuit het DUO als je contact afhoudt)

Als wij vragen om een complete beschikking, waar goed over is nagedacht, met 50% co- of parallel ouderschap voor het nodige tegenwicht, om zo trauma en processtapeling te voorkomen, dan is dit hetgeen wat door het Expertteam ondersteund hoort te worden.

Bescherm de pathogene ouder tegen zichzelf!

Focus op preventie, rehabilitatie en hereniging. Wat weerhoudt het expertteam ervan om de afdelingen Klinische Psychologie van de Nederlandse Universiteiten te betrekken bij deze complexe, psychologische materie? Om Dr Childress en  Dr Pruter per direct naar Nederland te halen om ‘train-de-trainer’-wijs, ons bij te brengen hoe de gezonde (verstoten) ouder en verstotend kind te herenigen? Zeker na de extra privé sessie bij het Ministerie, door Herken Ouderverstoting betaald, mogen wij hier veel van verwachten.

 

Wij vragen ons af wat de Raad van Kinderbescherming, het Ministerie van JenV en het Platform scheiden zonder Schade met hun pilots motiveert, een bewezen tool, de MASIC, te vervangen met een zelf bedacht vragenlijstje, waardoor de keten kan blijven aanmodderen omdat niet meteen onderkend wordt dat ouders voorsorteren op een complexe scheiding, die 15%?

Als de uitkomst van de MASIC aanleiding geeft tot maatwerk, dan hebben wij daar recht op. Ook ter voorkoming dat kinderen aan ouders toe worden gewezen die schadelijk zijn voor hun kind. Het is ons namelijk een doorn in het oog dat  professionals en ouders ‘ouderverstoting’ opvoeren, terwijl de harde waarheid is dat deze ouder misbruik maakt van het gebrek aan kennis om pathogeen ouderschap te onderkennen. Waarbij het eigen trauma ook nog eens een subjectieve rol speelt!

 

Een waarschuwing aan de verstotende ouder; zoek hulp in een vrijwillig kader voor jezelf. Weet dat de waarheid uitkomt, al is het maar omdat de ouders van nu, met de kennis en de mondigheid van nu en de ondersteuning van uit Herken ouderverstoting, zich niet meer laten uitbannen en de tijdlijn up to date hebben.

Besef dat ouders zich realiseren dat zij, binnen de wet, net zo goed gebruik kunnen maken van onze rechten en elke verstotende actie gepast kunnen adresseren.

Daarnaast maken wij ons grote zorgen; besef dat met een uitgebannen ouder, jij er alleen voor staat en een nog makkelijkere prooi wordt voor de jeugdzorgketen. Pas maar op; verweer jij je maar eens tegen GIRFEC.

 

Als laatste spreken wij alle rechters in Nederland aan - niet alleen de Familierechters -  Anno 2020 mogen wij meer van u verwachten! Ook u hoort kritisch te zijn en niet klakkeloos achter de opinies en meningen van de raadsonderzoeker, of erger, jeugdbeschermers, aan te lopen. De tijd van hulpeloosheid is voorbij. U hebt maar 1 vraag te stellen; zijn er bezwaren dat deze ouder een gelijkwaardige rol heeft in het leven van dit kind. Deze bezwaren horen op feiten onderzocht te worden, waarbij valse beschuldigingen gesanctioneerd horen te worden.

Onze pleitnota hoort van waarde te zijn, net zoals de beschikking. Als wij vragen om een boete beding, omgezet tot lijfsdwang en inzetten sterke arm( wijkagent) bij niet naleven van de beschikking, kunnen wij het verder ZELF wel af, zonder infiltratie van allerlei mensen die nog niet eens capabel zijn.

Rechters kunnen pas echt RECHT spreken op basis van een goede diagnose! Door inschakeling van de juiste professionals en niet het bekende ‘old girls netwerk’.

Rechters die anno 2020 nog vaders of moeders afschrijven, door valsheid in geschrifte in de diverse rapportages, door valse beschuldigingen, door beeldvorming, gaan wij publiekelijk bevragen.

Rechters die kinderen naar mishandelende ouders sturen, de keiharde signalen negerend, horen verantwoordelijkheid te nemen.

 

Anno nu zijn de ouders ZELF aan zet! Met de blauwdruk en Het beste besluit van het Kind !

 

Het komend jaar staan deze woorden centraal:

  • Ouders stoppen ZELF ouderverstoting, met de blauwdruk en Het beste besluit voor het kind
  • Juiste Diagnose (eerst MASIC, daarna gericht vervolg onderzoek)
  • Juiste capabele professionals (derhalve GEEN rol voor jeugdbescherming)
  • Preventief; weten waar je het over hebt, wijkagent, complete beschikking, gedrag heeft consequenties
  • Ingrijpen bij ouderverstoting, wijziging hoofdverblijfplaats
  • Rehabilitatie
  • Hereniging
  • Ter verantwoording roepen van ieder die nu nog niet zijn/haar plek onderkent.

 

Wij hebben geleverd, geen speld tussen te krijgen. Het niet willen weten is een keiharde belediging ten aanzien van ons, ouders en kinderen. Wij hoeven deze misstanden niet meer te accepteren. De ouders zijn ZELF aan zet. Samen sterk!

 

Namens het bestuur,

 

Annemarie van Mackelenbergh

Voorzitter 

Stichting Écht Scheiden Zonder Schade

E:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

T: +31 6 37169408 

W: www.herkenouderverstoting.nl

 

 

Vindt u ook dat dit zo niet langer kan? Steunt u ons? Met uw financiële bijdrage kunnen wij nog meer ouders bereiken, waarschuwen en ondersteunen. Herken Ouderverstoting en Stichting Écht Scheiden zonder Schade vertegenwoordigt ouders en kinderen doe klem komen door een complexe scheiding, zonder enig financieel belang.  Wij doen ons werk gratis , hebben geen eigen agenda of het moet zijn ‘het stoppen van ouderverstoting; kwestie van willen en doen!