nlenfrde

 

Naar aanleiding van de documentaire Verstoten Vaders, kan een reactie vanuit het ouder platform Herken Ouderverstoting en Stichting Écht Scheiden Zonder Schade niet uitblijven.
 
Het is ontzettend moedig van Elena Lindemans om op deze integere manier de waanzin waaraan duizenden ouders per jaar zijn overgeleverd, in beeld te brengen. Met klem adviseer ik iedereen ook het aanvullende interview te beluisteren en de reactie van klinisch psycholoog Marga Akkerman aandachtig door te lezen.
 
Het is aan ons ouders, om hier mee verder te gaan, om ervoor te zorgen dat er nu doorgepakt wordt. Een kwestie van willen en doen. Elke ouder die dit overkomt, denkt dat hij of zij de enige is en weet niet wat hem/haar overkomt. Immers, een gezonde, verantwoorde ouder doet dit het kind niet aan. Dus deze ouder vertrouwt in eerste instantie op al die instellingen en instanties die de woorden ‘zorg, bescherming, rechtspraak,’ in het logo hebben staan. Wij kunnen alleen maar waarschuwen en ouders wijzen op het feit dat zij dezelfde rechten hebben als hun ex partners. Dat het belang van het kind voor de verantwoordelijke ouder werkelijk de motivatie is om er voor te zorgen dat deze ouder kan scheiden, met behoud van kinderen, punt.
 
Je kunt klachten indienen tegen wie dan ook, en blijf dat doen, al is het maar om het systeem daarmee te belasten en er voor te zorgen dat de directies niet tegen ons kunnen zeggen dat ze zich niet herkennen in het beeld dat ik schets! Dus ja doe dat en bijt van je af, maar neem ook jouw verantwoordelijkheid, want jij bent overal zelf bij.
 
Mijn hart breekt voor deze drie vaders, maar de grootste slachtoffers zijn de kinderen. Veel ouders zijn gescheiden en wijzen naar de ander, borderline, narcisme of wat dan ook,  met als excuus dat er nu geen omgang meer is. Veel vaders met jonge kinderen gooien het bijltje erbij neer. Gaan verder, maar wetende wat ouderverstoting met de psyche van een kind doet, heb je anno 2020 geen excuus meer.
 
Met één proces kunnen ouders anno nu de boel plat slaan. Waar is de rechter die een niet meer dan fair ouderschapsplan bekrachtigt en deze beschikking van waarde laat zijn door het bijbehorende boetebeding om te zetten in lijfsdwang en inzet politie, mocht de beschikking niet nageleefd worden, naar beide ouders toe op te leggen? Ouders die deel uit maken van de 15% complexe scheidingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid te nemen; voor het juiste tegenwicht heb jij minstens 50% parallel ouderschap nodig. Geen excuus, jouw kinderen hebben hier niet om gevraagd. Deal met jouw ex d.m.v. zo duidelijk mogelijke afspraken en scherm je verder af. Tot zo ver, dit is mijn grens! Valse beschuldigingen? Aangifte doen. Niets opsparen, meteen lik op stuk. Dat is de enige manier om een verstotende ouder te stoppen.
 
Dat vraagt nogal wat, want veel ouders zitten nog een soort hulpeloosheidsmodus. Ouders horen te beseffen dat zij zelf de hele jeugdbeschermingsketen buiten de deuren kunnen houden, moeten houden. Want eenmaal in hun fuik, is het einde zoek. In de rechtszaal kan de ouder gemotiveerd de OTS afwijzen. Genoeg te vinden op onze website om jouw zaak te onderbouwen. Door echte wetenschappers! Wat kan een rechter daar tegen inbrengen? Elke ouder heeft er belang bij dat beweringen van huiselijk geweld meteen worden uitgezocht! Eerste maar eens de MASIC en dan forensisch onderzoek. Valse beweringen horen gevolgen te hebben. Vandaar onze oproep om de motie Van Nispen uit te voeren.
 
Ouders horen te weten dat er maar één reden is om jou uit te sluiten, dat is dat er op basis van feiten aangetoond is dat jij gevaarlijk bent voor het kind. Jij hebt recht op een goede diagnose en vervolg aanpak, juist in het belang van het kind.  Wat ouders horen te beseffen is dat wij, met zijn allen, met de grootouders, onze families en vrienden, collega’s, met veel meer in getal zijn dan die paar mensen die proberen hun positie te verstevigen. Die zichzelf uitroepen tot expert en de oplossingen tegen houden. Immers, zo lang er geen beschikking is waarin een rechter jou opdraagt tot, kan jij iedereen weghouden en daardoor jouw kind werkelijk die rust te geven, al is het maar week op, week af, die het kind nodig heeft. Wees die verantwoorde, veilige vertrouwde ouder. Zeker met parallel ouderschap en gezamenlijk gezag, kan jij, ouder, het narcistische gezoek naar een podium voor aandacht en controle door jouw ex, van jou afhouden. Geen mediation, geen trajecten, alles is contra productief. Ouders horen dat te weten!
 
Het stoort ons dat er zo veel mensen geld verdienen aan ons leed. Dat er ouders zijn die nu zogenaamd coachen, maar welk verschil maken zij? Het advies om je neer te leggen bij de situatie? Kom op zeg, daar ben je als ouder zelf bij. Advocaten die blijven procederen en blij zijn met een begeleide omgang? Nee, daar verweer jij je inhoudelijk tegen in de rechtszaal!  In de bijna vijf jaar dat we nu bestaan, hebben wij volledig in kaart gebracht wie die paar mensen zijn die over onze levens beslissen. Niet op een wijze die leidt tot een goede oplossing en uiteraard roept niemand elkaar tot de orde. Het is een klein netwerk waar een individu het nooit van gaat winnen.
 
Het is aan onze volksvertegenwoordiging om niet langer genoegen te nemen met de zogenaamde antwoorden van de ministers (lees ambtenaren).  Ook het Expertteam Ouderverstoting doet niet wat het zou moeten doen en het geeft geen pas dat de voorzitter Cees van Leuven de motie indiener Lisa Westerveld de les leest. Als geen ander weten wij allemaal dat er expliciet is gevraagd om een onafhankelijke commissie. Wij zagen de bui namelijk al hangen, beide ministeries JenV en VWS zijn in hoge mate gecorrumpeerd. Laten we nu eindelijk beginnen met een daadwerkelijk onafhankelijk onderzoek.
 
Als de keten al aan ons wil verdienen, laat het dan op het gebied van verantwoorde trauma verwerking en hereniging zijn. Het aanbod ligt er nog steeds, schrijnend dat daar geen werk van wordt gemaakt.
 
Wij maken ons grote zorgen. WODC rapporten die desastreus uitwerken op de maatschappij. Ons wordt de kans tot opvoeden volledig ontnomen.
 
Voor verstotende ouders, met name de moeders, geldt een enorme grote waarschuwing; Pas maar op, je kunt jouw ex en diens achterban uitbannen, jij hebt de zogenaamde hulpverlening uitgenodigd en daardoor zal het rugzakje van jouw kind gevuld gaan worden tot het moment dat ook jij jouw kind kwijt kan raken! Niet voor niets is Nederland koploper Uit Huisplaatsingen.
 
Laten we allemaal leven met het besef dat het aan onze kinderen is om de patronen de doorbreken. Wij hebben er een puinhoop van gemaakt, allemaal. Het enige wat wij kunnen is onze kinderen uitleggen wat er gebeurt, ze weerbaar maken, leren zelf te denken, vertellen dat liegen niet beloond wordt en hopen dat onze kinderen onze fouten niet gaan herhalen in hun volwassen leven.
 
Iedereen kent wel iemand die…..